Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Buitengesloten? Uitgesloten!

Vanaf 27 september 2021 tot en met 1 oktober 2021 is de week tegen pesten op scholen. Het motto van dit jaar is Buitengesloten? Uitgesloten! Pesten komt helaas ook op de werkvloer voor.

Pesten op de werkvloer

Volgens informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt één op de tien medewerkers het slachtoffer van pesten op de werkvloer. Dit zijn meer dan een half miljoen mensen. In de sectoren industrie, vervoer en bestuur komt pesten het meest voor. In het onderwijs en het ICT het minst.

Voorbeelden van pesten op de werkvloer zijn:

 • grappen uithalen;
 • belachelijk maken;
 • negeren en buitensluiten;
 • roddelen;
 • opzettelijk verkeerde beoordeling geven.

De medewerkers die gepest worden, hebben meer last van burn-outklachten en melden zich vaker ziek. Hierdoor hebben medewerkers naar schatting vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Eén op de vijf werknemers heeft behoefte aan maatregelen tegen pesten.

Hoe wordt de werknemer beschermd?

Pesten valt onder de psychosociale arbeidsbelasting. In de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald dat de werkgever een beleid voert ter voorkoming van / beperking van psychosociale arbeidsbelasting. In het Arbobesluit wordt deze verplichting uitgewerkt door de werkgevers te verplichten om de risico’s in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en evaluatie rapport. Hiernaast moeten de werkgevers in een Plan van Aanpak maatregelen opnemen ter voorkoming van pesten op de werkvloer. De werkgever moet de medewerkers informeren over de risico’s en de maatregelen die hij heeft getroffen.

Ook in de arbeidswetgeving wordt de werknemer beschermd. In artikel 7:658 BW is bepaald dat de werkgever de zorgplicht voor veiligheid van de werkomgeving heeft. Ook dient de werkgever op grond van artikel 7: 611 BW zich als goed werkgever te gedragen.

Maatregelen op de werkvloer

Werkgevers:

 • werkgevers dienen duidelijk aan te geven dat pesten op de werkvloer niet getolereerd wordt. Een zero-tolerance- beleid werkt preventief;
 • geef medewerkers het gevoel dat ze over pesten kunnen praten;
 • een vertrouwenspersoon aanstellen;
 • stel een klachtencommissie in;

Werknemers:

 • tolereer pestgedrag niet;
 • doe niet mee aan pestgedrag;
 • meld pestgedrag.

Advies

Heb je op wat voor manier dan ook last van pestgedrag op de werkvloer en kom je er zelf niet uit. Neem vrijblijvend contact met ons kantoor. Je hebt dan direct contact met een advocaat arbeidsrecht die u te woord kan staan.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak