Nieuwe logo Schellart klein

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

T: 030 - 287 75 75
E: advocaten@schellart.nl

Scholing

Schellart Advocaten ontwikkelt en verzorgt diverse juridische cursussen op verschillende niveaus. Het aanbod bestaat op dit moment uit de volgende cursussen:

Cursus Reorganisatie

Dit is een eendaagse cursus waarin wetgeving, jurisprudentie en literatuur aan de orde wordt gesteld met betrekking tot reorganisatie en overgang van onderneming, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plannen en leeftijdsgebonden regelingen, ontslagbesluit WMCO en SER-Fusiegedragsregels etc.

Cursus WOR en enquêterecht

Een eendaagse cursus waarbij de Wet op de Ondernemingsraden centraal staat en waarbij eveneens aandacht wordt besteed aan enquêterecht. In de cursus worden de basisbegrippen uit de WOR besproken, alsmede toegelicht wat de rechten en plichten van ondernemingsraden zijn.

Basiscursus CAO-recht

Het betreft hier een tweedaagse cursus (4 dagdelen) waarin de wetgeving, jurisprudentie en literatuur op het gebied van het CAO-recht, de algemeen verbindend verklaring en de nawerking van CAO-bepalingen aan de orde komen.

Cursus Stakingsrecht / Collectieve acties

In deze cursus over stakingsrecht wordt onder meer behandeld het actiehandboek, het recht, doel en de vorm van de collectieve actie en ook het actiehandboek (spelregels, proportionaliteit etc.). Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de praktische kant van het stakingsrecht door het bespreken van casussen.

Payroll

In de cursus payrolling wordt gekeken naar wat payrolling precies is en hoe het fenomeen binnen de rechtspraak wordt ontvangen. Tevens wordt gekeken naar hoe binnen de uitzend-/payrollconstructie toch ervoor kan worden gezorgd dat de juiste cao’s worden nageleefd. Tijdens de cursus komen ook de verschillende juridische problemen aan bod die in de praktijk worden ervaren met payrolling.

Op uw verzoek kunnen wij ook een cursus op maat verzorgen. Voor vragen en/of informatie over de cursussen en voor inschrijving kunt u contact opnemen.