Nieuwe logo Schellart klein

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

T: 030 - 287 75 75
E: advocaten@schellart.nl

Tarieven

Schellart Advocaten werkt op basis van een vast uurtarief. Nadat de advocaat kennis heeft genomen van de zaak en van uw (financiële) situatie, kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Van uitgaven zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels etc. die door ons zijn voorgeschoten, worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht zonder verdere opslag.

Schellart Advocaten brengt geen zogenoemde “kantoorkosten” of andere administratiekosten in rekening.

Hebt u slechts een kort juridisch advies nodig, dan bent u eveneens bij Schellart Advocaten aan het juiste adres. Een van onze advocaten reserveert dan maximaal 30 minuten voor een intake bij ons op kantoor waarvoor wij u € 85,= inclusief BTW in rekening brengen. Het kan zo zijn dat een dergelijk gesprek voor u aanleiding is om de kwestie door Schellart Advocaten te laten behandelen. Is dit het geval, dan zal de eerder in rekening gebrachte € 85,= in mindering worden gebracht op de eerste declaratie.

Indien u graag gebruik wenst te maken van onze diensten zal Schellart Advocaten u een opdrachtbevestiging toesturen waarin de gemaakte afspraken worden bevestigd. Vervolgens zal maandelijks worden gedeclareerd. Bij elke declaratie ontvangt u een overzicht van de kosten van de verrichtte werkzaamheden volgens het overeengekomen honorarium.

Met regelmaat krijgen wij de vraag wat de kosten van een rechtszaak zullen zijn en of daarvan een inschatting is te geven. Hoeveel kosten er met een zaak gepaard gaan is moeilijk aan te geven. Twee partijen bepalen het scenario. Daarnaast is ook de kijk van de rechter op de aanpak van de zaak niet altijd in te schatten. Om u toch een indicatie mee te geven: voor een inhoudelijke reactie aan u of uw wederpartij moet u uitgaan van ongeveer een half uur per pagina en voor processtukken zoals dagvaardingen, verzoekschriften, verweerschriften, conclusies en memories van ongeveer een uur per pagina. De kosten van gesprekken en zittingen worden door de duur ervan bepaald. Die tijd wordt bijgehouden in eenheden van 6 minuten.

Schellart Advocaten neemt geen zaken in behandeling op basis van een zogenoemde “toevoeging” of “gesubsidieerde rechtsbijstand”. Wilt u weten of u voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan raden wij u aan om dit na te gaan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.