Cursus op maat

Wij zijn een advocaten kantoor in Utrecht. Naast het bijstaan van werknemers, ondernemingsraden, vakbonden en werkgevers geven wij ook cursussen op maat.

Wij geven onder andere cursussen over cao recht, Wet op de ondernemingsraden (WOR), reorganisatie en collectieve actie.

Cursus Cao recht

Bij de cursus cao recht bespreken wij wie bevoegd zijn om een cao overeen te komen. Hoe een cao gewijzigd kan worden en wanneer een cao in werking treedt. Er zijn verschillende wijzen waarop een werkgever of een werknemer gebonden kan worden aan een cao. Deze verschillende wijzen van binding aan de cao worden tijdens de cursus besproken. De rechtsgevolgen van de cao, de aard van de cao, de nawerking van de cao zijn ook onderdelen waarbij we stil staan. Ook bespreken wij de handhaving van de cao en samenloop van cao’s. Onderwerpen als duur, opzegging en beëindiging hoort ook bij de cursus cao recht. Uitleg van cao teksten bespreken wij aan de hand van praktijkvoorbeelden en met voorbeelden uit de rechtspraak.

Belangrijk onderdeel van cao recht is de algemeen verbindend verklaring (AVV) van bedrijfstakcao’s. Daarbij behandelen wij hoe de AVV tot stand komt, welke bepalingen voor AVV in aanmerking komen en de rechtsgevolgen van AVV.

U kunt als organisatie ervoor kiezen om bepaalde onderdelen van de cursus af te nemen. Wij kunnen samen met u, uw wensen bespreken en daarop de cursus aanpassen. U kunt ons bereiken via telefoon: 030 287 75 75 of via de e-mail advocaten@schellart.nl.

Cursus WOR

Voor een ondernemingsraad en de bestuurder van een onderneming is het van belang om te weten welke rechten en verplichtingen de wetgever in de WOR heeft bepaald. Bij de cursus WOR bespreken wij belangrijke begrippen zoals de ondernemingsraad, de ondernemer, en de bestuurder. De verschillende medezeggenschapsorganen zoals een personeelsvertegenwoordiging, de ondernemingsraad, de gemeenschappelijke ondernemingsraad, de centrale ondernemingsraad en de groepsondernemingsraad. Ook geven wij aandacht aan de samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraad. Hier komen de onderwerpen als de ondernemingsraad verkiezingen, de kandidatenlijst en het ondernemingsraad regelement aan de orde. Bij de voorzieningen van de ondernemingsraad bespreken we welke voorzieningen de wetgever aan de ondernemingsraad heeft gegeven. Belangrijke taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad zoals:

  • adviesrecht
  • instemmingsrecht
  • het initiatiefrecht
  • het recht op informatie

bespreken wij aan de hand van praktijkvoorbeelden of aan de hand van de rechtspraak.

Wij kunnen de cursus WOR ook over bepaalde specifieke onderdelen geven, bijvoorbeeld alleen over de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad. Wilt u in overleg met ons een cursus samenstellen die past bij uw organisatie, neem dan contact met ons op

telefoonnummer: 030 287 75 75 of via de e-mail advocaten@schellart.nl

Cursus reorganisatie

Belangrijk is dat je als organisatie weet wat je precies overneemt als je een ander bedrijf overneemt. Gaan de werknemers mee over? Gaan de arbeidsovereenkomsten mee over? Welke arbeidsvoorwaarden hebben de werknemers? Gaan die arbeidsvoorwaarden mee over zo ja geldt dat ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden? Hoe zit het dan met pensioenen, zijn daar aparte regels voor? Kan en mag je de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf dat overgenomen wordt harmoniseren met de arbeidsvoorwaarden van je eigen bedrijf? Geldt dat ook als bij het andere bedrijf een cao van toepassing was? Dit zijn allemaal onderwerpen die bij de cursus reorganisatie (overgang van onderneming en harmonisatie arbeidsvoorwaarden) worden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden en aan de hand van de rechtspraak.

Wij kunnen een op uw organisatie afgestemd cursus aanbieden, wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op telefoonnummer 030 275 75 75 of via de e-mail advocaten@schellart.nl

Cursus collectieve actie

De vakbonden komen met werkgeversverenigingen collectieve arbeidsvoorwaarden (cao’s) overeen. Het kan gebeuren dat de vakbonden bijvoorbeeld een hoger looneis hebben dan dat de werkgevers willen overeenkomen. Als vakbonden samen met de werkgevers niet uitkomen, dan stellen zij de werkgevers een ultimatum en kondigen zij stakingen aan als de werkgever niet voldoet aan de eisen van de vakbonden. Het is dan goed om als vakbonden en werkgever of werkgeversvereniging te weten wat de rechten en plichten zijn. Tijdens de cursus collectieve actie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • doel van de collectieve actie;
  • vorm van de collectieve actie;
  • gezichtspunten;
  • proportionaliteit;
  • belangen derden/schade;
  • besmet werk

Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn bij een eventuele staking, neem dan contact met ons. Samen met u kunnen wij de onderwerpen van cursus vaststellen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 287 75 75 of via de e-mail advocaten@schellart.nl

Andere cursus

Wilt u een andere in company cursus op het gebied van arbeidsrecht, dan kunnen wij samen met u kijken naar de mogelijkheden. Voor een afspraak kunt u contact met ons nemen op telefoonnummer 030 287 75 75 of via de e-mail advocaten@schellart.nl

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak