Nieuwe logo Schellart klein

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

T: 030 - 287 75 75
E: advocaten@schellart.nl

iStock 000008844912Small 1024x363

Schellart Advocaten Utrecht

Schellart Advocaten is in de zomer van 2001 opgericht door haar naamgever: de heer mr. A.F.A.M. Schellart. Met ingang van 2014 bestaat ons advocatenkantoor uit drie gedreven advocaten: Hülya AydemirAngela Chinnoe en Renske Uhlenbusch. Schellart Advocaten is gevestigd in een monumentaal pand in het hart van de stad Utrecht.

Wij zijn gespecialiseerd in het verlenen van rechtshulp op het terrein van arbeid en inkomen in de ruimste zin van het woord. Arbeidsrecht (zowel individueel als collectief), ondernemingsrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht zijn rechtsgebieden waar wij uitstekend thuis in zijn. Wij treden op namens de diverse vakbonden van het CNV en hun leden, als ook voor bedrijven en particulieren. Daarnaast treden wij regelmatig op als sparringpartner van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen en behoort het onderdeel zijn van onder andere bezwaaradviescommissies tot het vaste werkterrein van ons kantoor.

Onze advocaten zijn deskundig en gedreven en worden ondersteund door professionele en enthousiaste medewerkers. Wij hebben een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan voor al onze klanten, of het nu een vakbond, een ondernemingsraad, een werknemer of een werkgever betreft.

Wij zijn ons ervan bewust dan het bieden van rechtshulp verder gaat dan alleen juridische ondersteuning. De cliënten staan bij ons centraal en wij nemen daarom ook de tijd om naar hen te luisteren. De beste oplossing voor onze cliënt is waar onze dienstverlening om draait. Dit bereiken we door persoonlijk contact te hebben met onze cliënten en aandacht te hebben voor wat zij ons te vertellen hebben. Wij zijn helder en duidelijk over wat onze cliënten van ons kunnen verwachten.

Onze aanpak van problemen is altijd praktisch en gericht op de beste oplossing voor onze cliënt.

Advocaten

 Hulya Aydemir  Angela Chinnoe Renske Uhlenbusch 

Hülya Aydemir

Advocaat

Angela Chinnoe

Advocaat

 

Renske Uhlenbusch

Advocaat

 

Specialismen

 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Medezeggenschapsrecht

‘Mijn werkgever heeft mij een vaststellingsovereenkomst aangeboden, heb ik recht op een ontslagvergoeding?’ ‘Mijn werknemer is ziek, wat moet ik doen om te voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter?’ Vragen uit de praktijk waar u wellicht niet iedere dag tegen aanloopt, maar wij wel.

Schellart Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Het arbeidsrecht beheerst de relatie tussen werknemer en werkgever. Daarbij is hetgeen partijen in de arbeidsovereenkomst hebben afgesproken natuurlijk van belang, maar ook wettelijke bepalingen en cao’s zijn van invloed. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Wij geven juridisch advies over onder meer:

 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
 • Het ontslagrecht (zowel collectief als individueel);
 • Reorganisaties;
 • Het opstellen of controleren van een vaststellingsovereenkomst;
 • Ziekte en re-integratie;
 • Concurrentie- en relatiebeding.

Het ambtenarenrecht verschilt veel van het reguliere arbeidsrecht. Dit geldt niet enkel voor de aanstelling en het ontslag van de werknemer, maar onder andere ook voor de functiebeoordeling en het opleggen van disciplinaire maatregelen. De rechten en plichten van de ambtenaar zijn veelal vastgelegd in rechtspositieregelingen, zoals bijvoorbeeld voor Rijksambtenaren in de ARAR en voor gemeenteambtenaren in de CAR-UWO.

Schellart Advocaten heeft een ruime ervaring op het gebied van ambtenarenrecht. Wij staan zowel de ambtenaar als de (overheids-)werkgever bij in onder meer de volgende onderwerpen:

 • De aanstelling van de ambtenaar;
 • Ontslag;
 • Reorganisaties;
 • Disciplinaire maatregelen;
 • Beoordelings- en functioneringstrajecten.

De ondernemingsraad mag meebeslissen over het beleid van de onderneming. De leiding binnen de onderneming kan advies bij de ondernemingsraad vragen over belangrijke voorgenomen besluiten van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard en of instemming vragen voor voorgenomen besluiten betreffende het sociale beleid in de onderneming.

Deze voorgenomen besluiten hebben vaak belangrijke gevolgen voor onder andere de werknemers. Schellart Advocaten adviseert zowel ondernemingsraden als de werkgevers (in het bedrijfsleven en in de private sector) bij het advies- en of instemmingstraject.

Wij adviseren onder andere over:

 • reorganisaties;
 • fusie, splitsing;
 • overgang van onderneming;
 • sluiting van (onderdeel) van een bedrijf;
 • arbeidstijden;
 • collectief ontslag;
 • wijzigingen pensioenregelingen;
 • wijzigingen arbeidstijden;
 • wijzigingen in het beloningssysteem functiewaarderingssysteem;
 • doen van belangrijke investeringen.

Wij verzorgen ook onderwijs in de vorm van cursussen en lezingen voor de ondernemingsraden en de werkgevers. Schellart Advocaten kan u voorzien in een periodieke update van recente jurisprudentie, literatuur en wetgeving op dit terrein. Neemt u voor informatie contact met ons op.