De vaststellingsovereenkomst

Als werkgever en werknemer het erover eens zijn dat het voortduren van de arbeidsovereenkomst geen reële mogelijkheid meer is, dan kunnen zij komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Er worden dan afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst moet eindigen. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Bij deze manier van beëindigen komt er geen rechter aan te pas en het is vaak een beëindiging waarbij beide partijen snel duidelijkheid hebben. Het is echter ook een proces om te komen tot goede afspraken. Er moet onderhandeld worden over de ontslagvergoeding, het recht op een WW-uitkering moet veilig gesteld worden en zowel werkgever als werknemer moeten akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst.

Behoud van WW-uitkering

De vaststellingsovereenkomst kan worden gebruikt op het moment dat er een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of reorganisatie wordt gegeven. Ook indien er een verschil van inzicht bestaat over de manier waarop de werkzaamheden door de werknemer worden uitgevoerd, kan het ontslag via een vaststellingsovereenkomst geregeld worden. Indien de werknemer ziek is, kan er echter niet beëindigd worden door middel van een vaststellingsovereenkomst. De werknemer verliest in dat geval namelijk zijn recht op de ZW-uitkering en ook bestaat er geen recht op een WW-uitkering. Wilt u meer weten over het ontslag tijdens ziekte, klik dan hier.

De werknemer behoudt zijn recht op een WW-uitkering als hij instemt met de beëindiging van het dienstverband, indien aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

In de vaststellingsovereenkomst moet worden vastgelegd dat de werkgever het initiatief neemt tot de beëindiging van het dienstverband. De werknemer neemt dus niet zelf ontslag.

Verder moet in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen, dat er geen sprake is van een dringende reden en dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt van de situatie die heeft geleid tot de beëindiging van het dienstverband.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt het recht op de WW-uitkering in beginsel veiliggesteld. Daarna kan worden onderhandeld over de voorwaarden waaronder de beëindiging kan plaatsvinden.

Voorwaarden ontslag

Over onder meer de volgende onderwerpen kunnen afspraken worden gemaakt:

  • De einddatum. Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst? Partijen zijn hierin in beginsel vrij, maar voor het tijdig verkrijgen van een WW-uitkering is het van belang dat rekening wordt gehouden met de opzegtermijn.
  • Vrijstelling van werkzaamheden. Wordt er gewerkt gedurende de opzegtermijn of wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van loon?
  • De ontslagvergoeding. In de vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd hoe hoog de ontslagvergoeding is. Het is niet verplicht om af te spreken dat de transitievergoeding wordt betaald, het mag ook een hoger (of lager) bedrag zijn. Er kan ook worden afgesproken dat geen vergoeding wordt betaald.
  • De eindafrekening. Opgebouwde tegoeden, zoals vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering, worden naar rato uitgekeerd. Over de opgebouwde maar nog niet opgenomen vakantiedagen kunnen ook afspraken worden gemaakt.
  • Een outplacementbudget. Er kan door werkgever een budget ter beschikking gesteld worden dat door de werknemer kan worden gebruikt om zijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
  • Een concurrentie- en/of relatiebeding. Als in de arbeidsovereenkomst een concurrentie en/of relatiebeding is opgenomen, dan kan in de vaststellingsovereenkomst worden afgesproken dat die niet meer gelden.
  • Het getuigschrift. Afgesproken kan worden dan werkgever een positief getuigschrift aan werknemer verstrekt. Dit kan de werknemer helpen bij het vinden van een nieuwe baan.
  • De finale kwijting. In de vaststellingsovereenkomst wordt bepaald dat partijen alleen nog aanspraak maken op hetgeen in de vaststellingsovereenkomst is bepaald en verder niet meer. Alles wordt geacht met de vaststellingsovereenkomst te zijn geregeld.
  • De juridische kosten. Het is gebruikelijk dat in de vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken dat de werkgever de kosten die de werknemer maakt voor het inschakelen van een jurist, vergoedt.

Het komen tot goede afspraken die voor zowel werkgever als werknemer acceptabel zijn, is een kwestie van onderhandelen. Schellart Advocaten kan u bijstaan bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst. Dat kan door het verrichten van een check van de vaststellingsovereenkomst, maar ook door het onderhandelingstraject volledig van u over te nemen. Neemt u gerust contact op voor het maken van een afspraak.
Neem direct contact op

 

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak