• Hoe zit het ook alweer: binding aan de cao ontslagcommissie Binding aan een cao Binding van werkgever en werknemer aan een cao kan via de wettelijke bepalingen en op contractuele..
  • Vaststellingsovereenkomst (VSO) Wil jouw werkgever afscheid van jou nemen, dan kan dat op meerdere manieren. Dat kan via de rechter of via het UWV. Voordat je werkgever één van deze..
  • Studiekosten Werkgever en medewerker zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medewerker. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de medewerker zijn er bepalingen in de wet opgenomen en kunnen..
  • Praktijkvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag deel 2 De werkgever heeft op grond van de Arbowet de verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en voert daartoe..
  • Praktijkvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag deel 1 De werkgever heeft op grond van de Arbowet de verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en voert daartoe..
  • Grensoverschrijdend gedrag We kennen allemaal de voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag uit de media en cultuur, de sport, de zorg, het onderwijs, de wetenschap en ook uit de politiek. Uit onderzoek..
  • Stop pesten NU Jaarlijks, op 19 april wordt landelijk aandacht besteed aan pesten. Volgens cijfers op de website van Stop Pesten NU worden op scholen één op de tien leerlingen..
  • Fusie Bedrijven kunnen uit strategische en/of economische overwegingen besluiten om te gaan fuseren. Bij een fusie dient rekening gehouden te worden met de belangen van de werknemers. De bestuurder dient..
  • Eerst begrijpen dan begrepen worden De oorzaak van een conflict tussen werkgever en werknemer is vaak de communicatie, althans het ontbreken daarvan. In onze praktijk komen we dit vaak tegen...
MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak