Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Verplicht inleveren van vakantiedagen, mag dat?

Een werkgever wil bezuinigingen doorvoeren vanwege de coronapandemie. In dat kader moeten de werknemers een deel van hun opgebouwde vakantiedagen over de jaren 2018 en 2019 vrijwillig inleveren. Ook werd de opbouw van bovenwettelijke verlofdagen over de tweede helft van het jaar 2020 afgeschaft. Tenslotte is besloten om reeds afgesproken loonsverhogingen per 1 april 2020 en 1 oktober 2020 door te schuiven naar januari 2021.

Instemming ondernemingsraad

Werkgever heeft instemming van de ondernemingsraad gevraagd over de door te voeren bezuinigingsmaatregelen. De ondernemingsraad heeft, na raadpleging van een deskundige, zijn instemming gegeven voor het doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen.

Werknemers

Zes werknemers konden zich niet vinden in de wijziging en zijn een procedure gestart. Zij hebben zich op het standpunt gesteld dat werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig heeft gewijzigd, zonder dat de werkgever daarvoor een zwaarwegend belang had. De werknemers hebben ook aangevoerd dat de coronacrisis weliswaar een bijzondere omstandigheid is, maar geen omstandigheid waarvan de gevolgen voor rekening van de werknemers moeten komen. De werknemers vonden ook dat werkgever niet heeft aangetoond dat deze maatregelen nodig zijn.

Vakantiedagen

De rechter oordeelt in deze uitspraak dat vakantie een belangrijke arbeidsvoorwaarde is. De werknemers hebben recht op herstel om hun werk optimaal te kunnen blijven vervullen. De rechter vond het belang van de werknemers om vakantiedagen op te nemen op het moment dat zij daar behoefte aan hebben zwaarder wegen dan het financiële belang van werkgever. Bij deze afweging speelde mee dat door werknemers tijdens de mondelinge behandeling is verklaard dat zij vanaf de start van de coronacrisis gewoon hebben doorgewerkt. Sommige werknemers hadden het extra druk vanwege het beëindigen van (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten van collega’s.

Loonsverhoging

Als het gaat om de uitgestelde loonsverhogingen komt de rechter tot de conclusie dat de acute financiële problemen die de werkgever ondervindt door de coronapandemie zwaarder wegen dan het belang van de werknemers.

De rechter vindt dat de werknemers door het uitstellen van de loonsverhoging weliswaar in hun (toekomstige) financiële positie worden aangetast, maar van een ‘loonoffer’ is geen sprake. Daarbij speelt mee dat de werknemers een deel van de loonsverhoging die per april 2020 zou worden ingevoerd al in december 2019 hebben ontvangen. Ook speelt hier een rol dat het doorschuiven van de loonsverhoging geen permanente wijziging betreft, maar een eenmalige, tijdelijke maatregel. Tot slot weegt volgens de rechter mee dat de ondernemingsraad na raadpleging van een deskundige, heeft ingestemd met de maatregelen.

Advies

Heeft u als werknemer vragen over een wijziging van uw arbeidsvoorwaarden of heeft u als ondernemingsraad een instemmingsaanvraag gekregen over de wijziging van arbeidvoorwaarden of wilt u als werkgever de arbeidsvoorwaarden binnen uw bedrijf wijzigen? Schellart Advocaten kan u daarbij begeleiden. Neem vrijblijvend contact met ons op of klik hier voor meer informatie over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak