Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Vrij op het Suikerfeest?

Na een maand van bezinning, bewustwording en zelfontplooiing is het bijna het einde van de ramadan.

Tijdens de ramadan eten en drinken moslims ruim voor zonsopkomst tot zonsondergang niet. Het einde van de ramadan wordt gevierd met het Suikerfeest. Op welke dag het Suikerfeest wordt gevierd, kan afhankelijk zijn van het land van herkomst en tot welk religieuze stromingsgroep iemand hoort. Op donderdag  13 mei 2021 is voor een groot deel van de moslims het Suikerfeest.

Vrije dag

Op het Suikerfeest wordt vrij genomen van het werk om het einde van de ramadan met familie en vrienden te vieren. In de wet zijn geen bepalingen opgenomen over het nemen van een vrije dag op een officiële feestdag of een andere (religieuze) feestdag. Cao-partijen of werknemer en werkgever bepalen samen of een werknemer vrij is op een feestdag. In verschillende cao’s zijn daarover bepalingen opgenomen. Daarom is het goed om de van toepassing zijnde cao te raadplegen.

Geen arbeidsvoorwaarde

Staat er niets in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst over het vrij nemen op het Suikerfeest, dan dient de werknemer zelf een vrije dag op te nemen. Het aanvragen van een vrije dag dient te gebeuren volgens de bestaande regels binnen het bedrijf.

Vakantieregeling

Binnen het bedrijf bestaat vaak een vakantieregeling. Hierin worden afspraken opgenomen over het opnemen van vakantiedagen binnen een bedrijf. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over het vaststellen, wijzigen of intrekken van een vakantieregeling.

Contact

Heeft u als werknemer vragen over het opnemen van vrije dagen, wilt u als werkgever een vakantieregeling invoeren of heeft u als ondernemingsraad een instemmingsverzoek voor het wijzigen van de vakantieregeling gekregen, neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak