Angela Chinnoe is advocaat en partner bij Schellart Advocaten te Utrecht, waar zij sinds 2005 werkzaam is. Angela is gespecialiseerd in juridisch advies op maat op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht en onderwijsrecht. Op deze gebieden staat ze zowel werkgevers als werknemers bij in een verscheidenheid aan geschillen en is zij lid van bezwaar- en plaatsingsadviescommissies.

Angela beschikt over een diepgaande professionele kennis en ervaring in het bijstaan van haar cliënten in gerechtelijke procedures, het adviseren en het voeren van onderhandelingen bij het sluiten van contracten of het treffen van regelingen. Zij neemt daarbij een groot deel van de zorgen van haar cliënten uit handen, maar verliest daarbij hun wensen niet uit het oog. In aanvulling op haar studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht (2004) rondde zij met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht (2011) af.

Lidmaatschappen: Vereniging voor Arbeidsrecht, Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam, Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland, Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht.