Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Archief voor Blog

 •  
  Stop pesten NU Jaarlijks, op 19 april wordt landelijk aandacht besteed aan pesten. Volgens cijfers op de website van Stop Pesten NU worden op scholen één op de tien leerlingen..
 •  
  Fusie Bedrijven kunnen uit strategische en/of economische overwegingen besluiten om te gaan fuseren. Bij een fusie dient rekening gehouden te worden met de belangen van de werknemers. De bestuurder dient..
 •  
  Eerst begrijpen dan begrepen worden De oorzaak van een conflict tussen werkgever en werknemer is vaak de communicatie, althans het ontbreken daarvan. In onze praktijk komen we dit vaak tegen...
 •  
  Misbruik van procesrecht De rechtbank Amsterdam heeft op 22 oktober 2021 de werknemer veroordeeld tot betaling van de werkelijk gemaakte proceskosten van de werkgever, omdat de werknemer de werkgever in..
 •  
  Dispensatie van een AVV cao AVV Cao partijen die een bedrijfstak-cao afsluiten, bijvoorbeeld de cao particuliere beveiliging, kunnen een algemeenverbindendverklaring (AVV) aanvragen. De AVV wordt bij de minister van Sociale..
 •  
  'Film noir' Op 25 augustus 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan in een zaak waarbij de werkneemster zich beriep op discriminatie op grond van geslacht. Deze uitspraak heeft..
 •  
  Prinsjesdag 2021 Vandaag presenteerde het (demissionair) kabinet de Rijksbegroting en de Miljoenennota voor het jaar 2022. Hierin staat hoeveel geld de regering het komende jaar voor de verschillende plannen beschikbaar..
 •  
  Modern werkgeversgezag De rechtbank Amsterdam heeft op 13 september 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de chauffeurs die rijden voor Uber in dienst zijn van Uber en of Uber..
 •  
  Tussentijds opzegbeding in vaststellingsovereenkomst Op 11 augustus 2021 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over een situatie waarin werkgever en werknemer bij een vaststellingsovereenkomst een tussentijdse opzegbeding zijn overeengekomen. De..
 •  
  Hoe zat het ook alweer? AVV van een cao? Algemeenverbindendverklaring Als een werkgever geen lid is van een werkgeversvereniging die een cao afsluit, kan het toch zo zijn dat hij..
 •  
  Vrouwen op de werkvloer zijn niet veilig Een meerderheid van de vrouwen op de werkvloer ondervindt een vorm van seksuele intimidatie. Dit blijkt uit onderzoek dat CNV heeft laten doen..
 •  
  Vrije advocaatkeuze Verzekerden bij een rechtsbijstandsverzekeraar hebben recht op een vrije advocaatkeuze, ook als in een gerechtelijke procedure geen advocaat is vereist. Zo heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ..

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak