Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Praktijkvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag deel 1

De werkgever heeft op grond van de Arbowet de verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Concreet betekent dat dat de werkgever preventief beleid moet opstellen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Als sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan moet de werkgever zorgvuldig onderzoek doen en zo nodig disciplinaire maatregelen treffen.

In praktijk blijkt helaas dat het niet goed gaat met het opstellen van beleid en/of aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt ook uit het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen die de het grensoverschrijdend gedrag bij NPO heeft onderzocht.

Hieronder wordt een eerste voorbeeld besproken waar het ook niet (helemaal) goed is gegaan.

Casus

Een medewerker (klager) dient direct bij de werkgever een klacht in tegen een andere medewerker (beklaagde). Werkgever zegt een interne klachtenprocedure te hebben, welke echter niet bekend is bij de beklaagde. De beklaagde krijgt te horen dat er een onderzoek komt en dat hij gedurende dat onderzoek vrijgesteld wordt van werk. De beklaagde wordt als het ware op non-actief gezet.

Het duurt maanden voordat het aangekondigde onderzoek komt. De beklaagde wordt ziek van de situatie die is ontstaan en meldt zich ziek. De beklaagde krijgt nooit te horen waar de klacht over gaat en ook niet wie de klacht heeft ingediend. Ook krijgt de beklaagde niet te horen hoe het proces van onderzoek gaat plaatsvinden. Hij protesteert tegen alle stappen die gezet worden. Er vindt uiteindelijk een onderzoek plaats en grensoverschrijdend gedrag kan niet aangetoond worden, maar toch wordt beklaagde overgeplaatst.

Wat gaat het allemaal mis?

  • de interne klachtenprocedure is bij beklaagde niet bekend, deze is ook niet terug te vinden op het intranet of op andere communicatiekanalen;
  • de interne klachtenprocedure wordt niet aan beklaagde opgestuurd;
  • de beklaagde weet niet wat de klacht tegen hem is;
  • de beklaagde weet niet wie een klacht tegen hem heeft ingediend;
  • de beklaagde mag niet werken zonder dat daarvoor een grond is;
  • het onderzoek duurt onredelijk lang;
  • beklaagde wordt zonder grond overgeplaatst;
  • slechte communicatie.

Heeft u zelf te maken met grensoverschrijdend of ongewenst gedrag, of herkent u zich in de hierboven geschetste situaties, neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak