Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Grensoverschrijdend gedrag

We kennen allemaal de voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag uit de media en cultuur, de sport, de zorg, het onderwijs, de wetenschap en ook uit de politiek. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 2 Nederlanders seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt, waarvan 73% van alle vrouwen en 23% van alle mannen (Publieksmonitor Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 2023)

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor en dus ook op de werkvloer.

Voorbeelden

Grensoverschrijdend gedrag komen we in verschillende vormen tegen, voorbeelden zijn:

Zorgplicht werkgever

De werkgever dient op grond van artikel 3 van de Arbowet zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

De zorgplicht van werkgever bij grensoverschrijdend gedrag bestaat uit drie fases:

Fase 1

In de eerste fase van de zorgplicht wordt van de werkgever verwacht dat hij een preventief beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag opstelt. De werkgever dient op grond van de Arbowet een Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin dient hij de risico’s van grensoverschrijdend gedrag in kaart te brengen, gedragscodes op te stellen en trainingen aan te bieden. Hier hoort ook het aanstellen van vertrouwenspersoon bij. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel verplichtstellen van vertrouwenspersoon bij de Eerste Kamer.

Fase 2

De tweede fase van de zorgplicht van de werkgever is het doen van onderzoek, wanneer hij het vermoeden heeft dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek wordt verricht op grond van het onderzoekprotocol opgesteld in fase 1. Hierbij dient de werkgever de zorgvuldigheid en proportionaliteit in acht te nemen.

Fase 3

In de derde fase wordt van de werkgever verwacht dat hij grensoverschrijdend gedrag aanpakt door middel van disciplinaire maatregelen. Bij het inzetten van deze maatregelen moet de werkgever wel de proportionaliteit in acht nemen.

Voorbeelden van disciplinaire maatregelen zijn:

Op 17 mei 2023 heeft heeft de regeringscommissaris Mariëtte Hamer een Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer geïntroduceerd. Deze handreiking is bedoeld om bedrijven te helpen om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Advies

Heeft u als werknemer of als werkgever te maken met grensoverschrijdend gedrag of wilt u meer informatie daarover neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak