Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Vrouwen op de werkvloer zijn niet veilig

Een meerderheid van de vrouwen op de werkvloer ondervindt een vorm van seksuele intimidatie. Dit blijkt uit onderzoek dat CNV heeft laten doen onder 2700 werkenden. De uitkomsten van het onderzoek vind je hier.

Omgerekend betekent dit dat zeker 2 miljoen vrouwen op de werkvloer te maken hebben met een vorm van seksuele intimidatie, aldus het CNV.

Niet bespreekbaar

Ruim een kwart van de werkenden zegt niet te weten waar ze terecht kunnen ingeval van seksuele intimidatie. Weer een kwart geeft aan dat ze het op het werk niet bespreekbaar hebben gemaakt en dat het op het werk ook niet bespreekbaar is. Meer dan 40% gaat niet naar de vertrouwenspersoon na een vorm van seksuele intimidatie.

Arbowet

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In artikel 2.15 van de Arbobesluit wordt uitgewerkt wat de werkgever moet doen. De werkgever moet de situaties waarin seksuele intimidatie kan voorkomen beschrijven. Vervolgens moet er een plan van aanpak komen waarin wordt beschreven welke maatregelen zullen worden genomen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Ook heeft de werkgever de zorgplicht om preventief beleid te voeren tegen voorkoming van PSA. Dit kan in de vorm van het aanstellen van een vertrouwenspersoon of het instellen van een klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen.

Ook de werknemer heeft daarbij een verantwoordelijkheid. Op grond van artikel 11 Arbowet heeft de werknemer de verplichting om naar zijn eigen vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

De ondernemingsraad

Op grond van artikel 27 lid 1 sub d WOR dient de werkgever bij de instelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, waar PSA onder valt, instemming van de ondernemingsraad te vragen.

Actie

Seksuele intimidatie in welke vorm dan ook moet worden tegengegaan. Daar waar dit opgemerkt wordt, moet dit bespreekbaar worden gemaakt en zo spoedig mogelijk worden tegen gegaan.  De werknemers moeten bij indiensttreding geïnformeerd worden over het bestaan van een vertrouwenspersoon en het PSA-beleid. Ook moeten de werknemers geïnformeerd worden dat zij ingeval van seksuele intimidatie, dat bespreekbaar kunnen maken. De werknemer op zijn beurt moet ervoor zorgen dat hij voor zijn eigen veiligheid opkomt.

Heb je vragen?

Heb je vragen over seksuele intimidatie, dan kun je één van onze advocaten bellen. Zij zullen samen met jou kijken naar de mogelijke oplossingen.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak