Ontslag op staande voet

Soms maakt een werknemer het zo bont, dat de arbeidsovereenkomst in alle redelijkheid niet meer kan worden voortgezet. Er wordt dan een ontslag op staande voet gegeven.

Dringende reden

Een ontslag op staande voet kan zeker niet zomaar gegeven worden. Er gelden strenge eisen. Er moet allereerst sprake zijn van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Van een dringende reden is bijvoorbeeld sprake als:

  • de werknemer onder invloed van alcohol of drugs op het werk verschijnt;
  • de werknemer zijn werkgever mishandelt of bedreigt;
  • de werknemer bedrijfseigendommen opzettelijk of bewust roekeloos ernstig beschadigt;
  • de werknemer tijdens de sollicitatieprocedure vervalste diploma’s heeft overgelegd;
  • de werknemer weigert zijn werkzaamheden uit te voeren zonder dat daarvoor een redelijke grond aanwezig is.

Onverwijlde mededeling

Als is vastgesteld dat er sprake is van een dringende reden, dan is het vervolgens noodzakelijk dat de arbeidsovereenkomst direct wordt opgezegd. Het ontslag moet onverwijld gegeven worden. Dat betekent dat als te lang wordt gewacht met het geven van het ontslag op staande voet, het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is.

De reden van het ontslag moet bovendien direct aan de medewerker worden medegedeeld. Het moet voor de werknemer direct duidelijk zijn waarom hij ontslag op staande voet krijgt, anders is het ontslag ook niet rechtsgeldig.

Gevolgen ontslag op staande voet

Het is niet voor niks dat de vereisten die worden gesteld aan een ontslag op staande voet streng zijn. De gevolgen van het ontslag op staande voet zijn voor de werknemer namelijk zeer vergaand. Hij verliest direct zijn baan.

Dit betekent dat de werknemer:

  • geen recht meer heeft op loon vanaf de datum van het ontslag;
  • geen recht heeft op een WW-uitkering omdat hij verwijtbaar werkloos is geworden;
  • schadeplichtig is en het risico loopt dat hij een schadevergoeding moet betalen aan zijn werkgever.

Korte termijnen

U doet er altijd goed aan om te onderzoeken of een ontslag op staande voet in uw geval wel rechtsgeldig gegeven kan worden. Nadat het ontslag op staande voet is gegeven, moet er bovendien snel gehandeld worden om het ontslag aan te vechten. De geldende termijnen zijn kort! Wacht dus niet te lang en zoek direct juridische bijstand.

 

Bent u op staande voet ontslagen of overweegt u het geven van een ontslag? Neem dan contact op met Schellart Advocaten voor advies over uw mogelijkheden.

Neem direct contact op

 

 

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak