Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Stop pesten NU

Jaarlijks, op 19 april wordt landelijk aandacht besteed aan pesten. Volgens cijfers op de website van Stop Pesten NU worden op scholen één op de tien leerlingen gepest, op het werk één op de tien werknemers en in bejaardentehuizen zelfs één op de vijf bewoners.

Pesten gebeurt dus helaas niet alleen onder de kinderen en komt  ook op de werkvloer voor. De medewerkers die gepest worden, hebben last van burn-outklachten en melden zich vaker ziek.

Voorbeelden van pesten op de werkvloer zijn:

 • grappen uithalen;
 • belachelijk maken;
 • negeren en buitensluiten;
 • roddelen;
 • opzettelijk verkeerde beoordeling geven.

Hoe wordt de werknemer beschermd?

Pesten valt onder de psychosociale arbeidsbelasting. In de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald dat de werkgever een beleid moet voeren ter voorkoming/beperking van  psychosociale arbeidsbelasting. In het Arbobesluit wordt deze verplichting uitgewerkt door de werkgevers te verplichten om de risico’s in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en evaluatierapport. Hiernaast moeten de werkgevers in een Plan van Aanpak maatregelen opnemen ter voorkoming van pesten op de werkvloer. De werkgever moet de medewerkers informeren over de risico’s en de maatregelen die hij heeft getroffen.

Ook in andere  arbeidswetgeving wordt de werknemer beschermd. In artikel 7:658 BW is bepaald dat de werkgever de zorgplicht voor veiligheid van de werkomgeving heeft. Ook dient de werkgever op grond van artikel 7:611 BW zich als goed werkgever te gedragen.

Maatregelen op de werkvloer

Werkgevers:

 • geef duidelijk aan dat pesten op de werkvloer niet getolereerd wordt. Een zero-tolerance- beleid werkt preventief;
 • geef medewerkers het gevoel dat ze over pesten kunnen praten;
 • stel een vertrouwenspersoon aan;
 • stel een klachtencommissie in.

Werknemers:

 • tolereer pestgedrag niet;
 • doe niet mee aan pestgedrag;
 • geef pesters niet de aandacht die zij willen;
 • meld pestgedrag.

Advies

Heeft u op wat voor manier dan ook last van pestgedrag op de werkvloer en komt u er zelf niet uit? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. U heeft dan direct contact met een advocaat arbeidsrecht die u te woord kan staan.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak