Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Geheimhoudingsbeding en boetebeding

Geheimhoudingsbeding

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak naast andere arbeidsvoorwaarden standaard een geheimhoudingsbeding opgenomen. Niet alleen bij medewerkers met een fulltime dienstverband. Ook in de arbeidsovereenkomst van een parttimer of een vakantiemedewerker wordt een geheimhoudingsbeding opgenomen.

Een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst is bedoeld om de vertrouwelijke informatie van een bedrijf te beschermen. Dit kan variëren van klantenlijsten en financiële gegevens tot de inhoud van bepaalde recepten in de horeca.

Boetebeding

Aan het geheimhoudingsbeding wordt vaak ook een boetebeding gekoppeld. Dit betekent dat als de werknemer het geheimhoudingsbeding schendt, hij dan een boete zou moeten betalen. De hoogte van deze boete kan sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard van de vertrouwelijke informatie, de bedrijfstak waarin het bedrijf opereert, en de financiële impact van het lekken van die informatie.

Redelijkheid

Het is belangrijk op te merken dat de hoogte van een bedrag opgenomen in het boetebeding redelijk moet zijn. Een werknemer kan bij de rechter om matiging van de boete vragen. De rechter toetst of de hoogte van de boete overeenstemt met het daarmee nagestreefde doel (straf/prikkel/compensatie) ook kijkt de rechter bij zijn beoordeling naar:

  • de hoogte van het loon,
  • de ernst en duur van de overtreding,
  • de omvang van het door die overtreding ontstane nadeel, en
  • de duur en de omvang van het dienstverband.

Advies

Voor werknemers is het belangrijk om de boeteclausule zorgvuldig te bekijken voordat ze een arbeidsovereenkomst ondertekenen. Als de boete als onredelijk hoog wordt beschouwd, kunnen ze proberen te onderhandelen over een lagere boete of andere voorwaarden. Het is ook raadzaam om juridisch advies in te winnen om de implicaties van de boeteclausule volledig te begrijpen. Voor werkgevers geldt dat het verstandig is om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een boetebeding. Dit zorgt ervoor dat het beding aan alle wettelijke vereisten voldoet en de belangen van de werkgever beschermt.

Wil je vrijblijvend advies, neem dan contact op met ons kantoor via het contactformulier of bel 030 287 75 70.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak