Arbeidsvoorwaarden

Op het moment dat een werkgever en werknemer besluiten om met elkaar in zee te gaan, dan sluiten ze een arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd op basis waarvan de arbeid zal worden verricht. Het is belangrijk dat de gemaakte afspraken goed op papier komen te staan, zodat daarover later geen discussie kan ontstaan.

Gebruikelijke arbeidsvoorwaarden

Natuurlijk worden er afspraken gemaakt over wanneer zal worden aangevangen met de arbeid, hoeveel uur per week en tegen welke bruto loon er gewerkt wordt. Ook zal worden vastgelegd hoeveel vakantiedagen er worden toegekend en of er eventueel een bonusregeling bestaat. In de arbeidsovereenkomst wordt bovendien de duur van de overeenkomst bepaald, wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan?

Cao of personeelsreglement van toepassing?

Vaak is het echter zo dat de geldende arbeidsvoorwaarden niet alleen in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd, maar dat er ook een personeelsreglement geldt, of dat er een cao van toepassing is. Het is dan noodzakelijk dat deze documenten met elkaar overeenkomen en dat er geen tegenstrijdigheden zijn.

De proeftijd

In veel gevallen wordt er in de arbeidsovereenkomst ook afgesproken dat er een bepaalde proeftijd geldt. Deze periode is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en indien het toch minder goed klikt dan in eerste instantie gedacht, kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst alsnog gemakkelijk beëindigen. Een proeftijd mag echter niet altijd worden opgenomen en het moet aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen, anders is het niet rechtsgeldig.

Het concurrentiebeding

Verder zijn er naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, ook bijzondere bedingen die overeengekomen kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een relatiebeding of een concurrentiebeding. Vragen die dan gesteld kunnen worden zijn ‘mag dat?’ en ‘doe ik er goed aan om hiermee akkoord te gaan?’.

Contact

Schellart Advocaten kan u hierover adviseren. Zij controleert of er een cao van toepassing is en of de juiste arbeidsvoorwaarden worden aangeboden. Ook kunnen de advocaten van Schellart Advocaten u adviseren over het al dan niet opnemen van bijzondere bedingen, zoals bijvoorbeeld een concurrentiebeding. Neem vrijblijvend contact met ons op.
Neem direct contact op

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak