Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Praktijkvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag deel 2

De werkgever heeft op grond van de Arbowet de verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Concreet betekent dat dat de werkgever preventief beleid moet opstellen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Als sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan moet de werkgever zorgvuldig onderzoek doen en zo nodig disciplinaire maatregelen treffen.

In praktijk blijkt helaas dat het niet goed gaat met het opstellen van beleid en/of aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt ook uit het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen die de het grensoverschrijdend gedrag bij NPO heeft onderzocht.

Hieronder wordt een tweede voorbeeld besproken waar het ook niet (helemaal) goed is gegaan.

Casus 2

In dit tweede voorbeeld meldt een medewerker (klager) zich bij een vertrouwenspersoon. Daar uit hij zijn klachten over zijn leidinggevende (beklaagde), die een belangrijke positie heeft binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon informeert de medewerker over zijn rechten en waar hij een klacht kan indienen. Deze medewerker dient tegen vele adviezen in een officiƫle klacht in. De klager wil de beklaagde niet tegenkomen op zijn werkplek en stelt een werkwijze voor die door de HR wordt geaccepteerd.

Er is een reglement klachtencommissie, deze is openbaar gemaakt. De klacht wordt via de klachtencommissie afgehandeld. Zonder dat de klager dat weet, worden andere medewerkers binnen de organisatie gehoord. De klachtencommissie geeft aan geen oordeel te kunnen geven of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De klachtencommissie bevestigt wel dat er forse problemen zijn.

Wat gaat goed?

  • klager wordt op de hoogte gebracht van zijn rechten;
  • het reglement klachtencommissie is openbaar;
  • er vindt onderzoek door de klachtencommissie plaats;
  • beide partijen kunnen hun standpunten weergeven.

Wat gaat er mis?

  • zonder dat de klager het wist, zijn getuigen gehoord;
  • geen concrete oplossing voor de situatie geboden;
  • slechte communicatie;

Heeft u zelf te maken met grensoverschrijdend of ongewenst gedrag, of herkent u zich in de hierboven geschetste situaties, neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak