Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Misbruik van procesrecht

De rechtbank Amsterdam heeft op 22 oktober 2021 de werknemer veroordeeld tot betaling van de werkelijk gemaakte proceskosten van de werkgever, omdat de werknemer de werkgever in een, bij voorbaat kansloze, procedure heeft betrokken.

Proceskosten

In een procedure wordt de verliezende partij veroordeeld tot een vergoeding van proceskosten van de tegenpartij. De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de vordering, het aantal verrichte proceshandelingen en de weging die daarvoor is toegekend. Meer informatie hierover vind u hier.

Deze kosten dekken de werkelijk gemaakte proceskosten niet. De rechtbank geeft aan dat uit de jurisprudentie (HR 6 april 2021, ECLI:NL:HR:2012:BV7828) volgt dat een procespartij kan worden veroordeeld tot vergoeding van de werkelijk door de wederpartij gemaakte proceskosten in geval van bijzondere omstandigheden. Hierbij moet worden gedacht aan misbruik van procesrecht of onrechtmatige daad. Daarvan zal sprake zijn als de vordering (of het verweer) evident onjuist is. Een voorbeeld van een dergelijke vordering is wanneer een partij welbewust onwaarheden vertelt of zich baseert op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.

Uitspraak

In de zaak van 22 oktober 2021 had de werknemer zich ziekgemeld. De werkgever kon hem niet bereiken. De werknemer gaf aan dat hij in het ziekenhuis zou hebben gelegen en geen toegang tot zijn telefoon zou hebben gehad. Op sociale media heeft werknemer echter berichten gepost waaruit bleek hij zich bevond in Suriname en daar vakantie aan het vieren was. De werknemer heeft ook valse verklaringen overgelegd van een arts en een ziekenhuis in Suriname. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de rechter heeft geoordeeld dat werknemer in strijd heeft gehandeld met de waarheidsplicht zoals opgenomen in artikel 21 Rv. en heeft de werknemer veroordeeld tot betaling van de werkelijk gemaakte proceskosten.

Advies of bijstand

Bent u betrokken bij een arbeidsrechtelijke procedure en wilt u advies of bijstand, neem contact met Schellart Advocaten op. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en kunnen u advies geven.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak