Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Vrije advocaatkeuze

Verzekerden bij een rechtsbijstandsverzekeraar hebben recht op een vrije advocaatkeuze, ook als in een gerechtelijke procedure geen advocaat is vereist.

Zo heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) in de zaak Sneller/DAS op 13 november 2013 geoordeeld. De volledige uitspraak vind u hier.

Uitspraak Europees Hof van Justitie

Op 14 mei 2020 heeft het HvJ EU uitspraak gedaan in een Belgische zaak (klik hier voor de uitspraak).

Het HvJ EU heeft in deze zaak duidelijkheid gegeven over “gerechtelijke procedures” en heeft het recht op vrije advocaatkeuze verruimd naar de fase die voorafgaat aan de gerechtelijke procedure.

Het HvJ EU heeft geoordeeld dat het begrip “gerechtelijke procedure” ook betrekking heeft op een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure hetzij na afloop ervan.

Met deze uitspraak heeft het HvJ EU het recht op de vrije advocaatkeuze verruimd naar de fase die voorafgaat aan de gerechtelijke procedure.

Uitspraak Kifid

Op 31 maart 2021 heeft de Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, ook in de lijn van de HvJ EU geoordeeld. In die zaak ging het om een atlete die bij haar rechtsbijstandsverzekeraar de kosten claimde voor het inschakelen van een sportrechtspecialist. Deze had ervoor gezorgd dat een artikel dat over de atlete was gepubliceerd, gerectificeerd werd, zonder het starten van een gerechtelijke procedure. De geschillencommissie van Kifid heeft met verwijzing naar de uitspraak in de Belgische zaak geoordeeld dat de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten voor het inschakelen van een sportrechtspecialist moet vergoeden. Klik hier voor de volledige uitspraak.

Advies

Bent u verzekerd bij een rechtsbijstandsverzekeraar voor arbeidsgeschillen, dan kunnen wij u daarbij begeleiden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak