Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Wijzigingen in de NOW-regeling

Het doel van de NOW- regeling is om de werkgelegenheid te beschermen. Werkgevers die een omzetdaling van tenminste 20% hebben, kunnen in aanmerking komen voor de NOW-regeling.

Verlenging

De NOW- regeling wordt met vier maanden verlengd en geldt tot 1 oktober 2020.

Nul-aangifte

Als een bedrijf in januari 2020 een 0-loonsom had of geen loonsom in november 2019 en januari 2020, maar in maart 2020 wel een loonsom had, kunnen door de wijzigingen in de NOW-regeling alsnog in aanmerking komen voor de subsidie over de maanden maart tot en met mei. De bedrijven die een aanvraag hebben ingediend en een afwijzing hebben gekregen om deze reden, worden door het UWV benaderd. Zij kunnen alsnog in aanmerking komen voor de NOW-regeling over de maanden maart tot en met mei 2020.

Opslag

De vaste (forfaitaire) opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Seizoensbedrijven

In het tweede noodpakket wordt voor seizoensbedrijven de maand maart 2020 de referentiemaand voor de loonsom waar de NOW-subsidie op gebaseerd is.

Bedrijfsovernames

Voor bedrijven die na overgang van onderneming tot stand zijn gekomen in de periode van 2019 tot 1 februari 2020 wordt de bestaande bepaling in de NOW-regeling voor startende ondernemingen gehanteerd. De regeling voor startende ondernemingen gaat ervanuit dat een bedrijf uiterlijk 1 februari 2020 is gestart, omdat er anders geen relevante refertemaand voor de omzet voorhanden is.

Dertiende maand

Ondernemers die een dertiende maand hebben uitgekeerd in de maand januari, komen soms onvoldoende in aanmerking voor NOW-subsidie. Het UWV filtert dit eruit bij de eindafrekening als dit duidelijk terug te vinden is in de polisadministratie.

Accountantsverklaring

Bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie is een accountantsverklaring niet altijd meer verplicht. Er zijn twee gevallen waar de accountantsverklaring wel verplicht is:

  • bedrijven die een voorschot van €100.000 of meer (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen.
  • bedrijven dien een lager voorschot hebben ontvangen dan €100.000 maar de verwachting hebben dat de subsidie op €125.000 of meer zal worden vastgesteld.

Bonussen, eigen aandelen en dividend

Indien een bedrijf gebruik maakt van de verlengde NOW-regeling dan mag dat bedrijf dit jaar:

  • geen winstuitkering aan aandeelhouders doen;
  • geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en
  • geen eigen aandelen inkopen.

Bonussen aan medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek, zijn wel toegestaan.

Scholing

Om ervoor te zorgen dat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie, maakt het kabinet 50 miljoen euro vrij voor het programma NL leert. De werkgevers die de verlengde NOW aanvragen, moeten bij de aanvraag een verklaring afgeven dat zij hun werknemers zullen stimuleren om aan bij -en omscholing te gaan doen. Vanaf juli 2020 kunnen weknemers kosteloos online scholing- en ontwikkeladviezen volgen.

Bedrijfseconomisch ontslag

In de verlengde NOW-regeling wordt de ontslagboete gewijzigd van 150% naar 100%. Bedrijven worden verplicht om met de vakbonden te overleggen bij ontslagen bij 20 of meer medewerkers.

Openbaarmaking

Vanaf eind juni wordt op de website van UWV de naam van de aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie gepubliceerd.

Heeft u meer coronavirus gerelateerde vragen, neem contact met ons op.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Neem direct contact op

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak