Arbeidsvoorwaarden en de coronacrisis

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig, in de eerste plaats natuurlijk vanwege de gezondheidsrisico’s. Maar ook voor wat betreft de werkgelegenheid brengt deze crisis onzekerheden met zich mee: wat mag en kan de werkgever binnen de grenzen van het arbeidsrecht?

Thuiswerken

Het is heel goed mogelijk dat het noodzakelijk is dat de werknemer thuis  werkt. In dat geval wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer de mogelijkheden geeft om thuis te werken. Dat kan bijvoorbeeld door het verstrekken van een laptop of andere kantoorbenodigdheden.

Vakantiedagen/overwerk

Als er geen of minder werk is, kan het gebeuren dat de werknemer wordt opgedragen om vakantiedagen of overuren op te nemen. Maar kan de werknemer wel verplicht worden om vakantiedagen op te nemen?

De vaststelling van vakantie dient op grond van artikel 7:638 BW overeenkomstig de wensen van de werknemer te gebeuren. De werkgever kan de werknemer in beginsel niet verplichten gedurende een bepaalde tijd vakantiedagen op te nemen. De werkgever mag de werknemer dus ook niet verplichten in verband met het coronavirus vakantiedagen op te nemen.

In veel cao’s zijn bepalingen opgenomen omtrent opname van overuren. Voor de opname van overuren geldt dat dat pas kan, na overleg met de werknemer. Indien de werknemer geen overuren wil opnemen, kan de werkgever hem daartoe niet verplichten.

Als er geen werk is voor de werknemer, maakt hij op grond van artikel 7:628 BW aanspraak op loon. Indien de werkgever het loon niet kan betalen en daardoor in moeilijkheden komt, kan hij aanspraak maken op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Proeftijd

Een werknemer treedt per 1 april a.s. in dienst en heeft een proeftijd van 1 maand. Mogen partijen de proeftijd opschorten of verlengen vanwege de maatregelen door het coronavirus worden genomen?

In artikel 7:652 BW zijn de bepalingen opgenomen betreffende de proeftijd. Verlenging of opschorten van proeftijd is daarin niet bepaald. Indien werkgever en werknemer van artikel 7:652 BW afwijken, zijn de gemaakte afspraken nietig. Dit betekent dat deze afspraken nooit hebben bestaan. In de lijn met  de wettelijke bepalingen heeft de Hoge Raad al eerder bepaald dat opschorten van de proeftijd vanwege ziekte van de werknemer niet mogelijk is.

Als werkgever of werknemer door de situatie van het coronavirus de proeftijd zou willen verlengen of opschorten, is dat wettelijk dus niet mogelijk.

Heeft u meer coronavirus gerelateerde vragen, neem contact met ons op.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Neem direct contact op

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak