Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud vervangt de regeling Werktijdverkorting

Vanwege de gevolgen van de corona crisis op de werkgelegenheid, heeft het kabinet op 17 maart 2020 aangekondigd dat de regeling Werktijdverkorting is ingetrokken en dat die wordt vervangen door de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (de NOW-regeling).

Eén van de belangrijkste maatregelen uit de NOW-regeling, is dat aan een werkgever een tegemoetkoming ter compensatie van loonkosten wordt verstrekt op het moment dat de onderneming te maken krijgt met een verlies van omzet als gevolg van de maatregelen die tegen de verdere verspreiding van het corona virus zijn genomen.

De voornaamste punten van de tegemoetkoming in de loonkosten op een rij:

  • De regeling geldt voor bedrijven van alle omvang, die naar verwachting met tenminste 20% omzetverlies te maken krijgen.
  • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt in eerste instantie voor de duur van drie maanden toegekend. De periode van drie maanden kan nog eens verlengd worden met drie maanden.
  • De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonkosten. Werknemer houdt aanspraak op 100% van zijn loon.
  • Als tegemoetkoming in loonkosten is toegekend, mag de werknemer niet wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen worden.
  • De tegemoetkoming in de loonkosten geldt zowel voor vaste contracten als voor flexibele contracten.
  • De toekenning van de tegemoetkoming geschiedt bij wijze van voorschot met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Achteraf zal de definitieve vaststelling en eventuele verrekening plaatsvinden.
  • Is er al een werktijdverkorting op basis van de oude regeling Werktijdverkorting aangevraagd, dan wordt die automatisch gezien als een aanvraag voor de nieuwe regeling.
  • De tegemoetkoming kan op dit moment nog niet aangevraagd worden. Er wordt hard gewerkt aan het open stellen van een uitvoerbare regeling, maar dat kost wat tijd.

Andere overbruggingsmaatregelen die worden ingevoerd zijn onder meer een tijdelijke ondersteuning voor ZZP’ers bestaande uit een aanvulling van de inkomsten tot het sociaal minimum en uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers.

Hebt u vragen over de NOW-regeling of wilt u weten wat deze regeling mogelijk voor u betekent, neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Neem direct contact op

 

 

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak