Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Prinsjesdag 2021

Vandaag presenteerde het (demissionair) kabinet de Rijksbegroting en de Miljoenennota voor het jaar 2022. Hierin staat hoeveel geld de regering het komende jaar voor de verschillende plannen beschikbaar stelt en waar dat geld vandaan komt.

Deze plannen raken zowel werkgevers als werknemers. Wat gaat er voor hen veranderen?

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Sinds het begin van de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Hierdoor werden sommige kosten verschoven van het kantoor naar het huis van de werknemers. De werknemers die een reiskostenvergoeding ontvangen kunnen de kosten van een thuiswerkplek grotendeels hiermee dekken. Voor de werknemers die een lage reiskostenvergoeding ontvangen of helemaal geen reiskostenvergoeding ontvangen, kan de werkgever een vergoeding aan deze werknemers betalen vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Het kabinet heeft in het wetsvoorstel Belastingplan 2022 het voornemen om de thuiswerkvergoeding gericht vrij te stellen. Dit betekent dat werkgevers onbelast een vergoeding geven aan hun werknemers voor de kosten van het thuiswerken. Het is de bedoeling dat de vrije ruimte van werkkostenregeling hiervoor niet wordt gebruikt.

Vrije ruimte in de werkkostenregeling

Door de coronacrisis is in het jaar 2020 en 2021 de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor de eerste € 400.000 van de loonsom tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. In het jaar 2022 is de verruiming van de vrije ruimte niet meer van toepassing en gelden de gebruikelijke percentages.

Aandelenoptierechten voor werknemers

Het wordt fiscaal aantrekkelijker om aandelenoptierechten als loon aan de werknemers te verstrekken. Dit wordt gedaan om de innovatie te stimuleren.

Een overzicht van de veranderingen kunt u hier vinden.

Wilt u meer informatie over uw mogelijkheden naar aanleiding van de plannen van het kabinet? Neem dan contact met ons op.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak