Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Modern werkgeversgezag

De rechtbank Amsterdam heeft op 13 september 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de chauffeurs die rijden voor Uber in dienst zijn van Uber en of Uber onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde CAO Taxivervoer valt.

Deze zaak is gestart door FNV. De vordering van FNV gaat om alle chauffeurs die in persoon zich hebben aangemeld en via de app voor Uber rijden. De uitgangspunten voor iedere chauffeur die de Uber app gebruikt, zijn hetzelfde.

Toetsingskader

Het toetsingskader voor de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst is artikel 7:610 BW, nader ingevuld door eerdere uitspraken van de Hoge Raad. Dat betekent dat over en weer de inhoud van de rechten en verplichtingen van partijen dient te worden vastgesteld. Hierbij kunnen de uitleg aan de hand van de zogenoemde Haviltexmaatstaf en de werkelijke (materiele) verhouding die partijen voor ogen heeft gestaan een rol spelen. Ook de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven, speelt een rol. Bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is niet één enkel kenmerk beslissend, maar moeten de verschillende rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden in hun onderling verband worden bezien.

Kenmerken van de arbeidsovereenkomst

De rechters hebben getoetst of de overeenkomst tussen de chauffeurs en Uber voldoen aan de kenmerken van de arbeidsovereenkomst, kort gezegd: arbeid, loon en gezag. De rechters stellen vast dat de chauffeurs arbeid verrichten door de ritten te rijden en loon ontvangen doordat een deel van de ritprijs aan de chauffeurs worden betaald. Over de vraag of er sprake is van gezagsverhouding oordelen de rechters het volgende. In de huidige tijd die meer door technologie wordt beheerst, wijkt het criterium ‘gezag’ af van het klassieke model. Er wordt een andere, meer indirecte (vaak digitaal) controlerende invulling gegeven aan het gezag. Werknemers zijn zelfstandiger geworden en verrichten hun werk op meer wisselende (zelf gekozen) tijden. De rechters oordelen dat in de verhouding tussen Uber en de chauffeurs sprake is van een “moderne gezagsverhouding”.

Werkingssfeer CAO Taxivervoer

Uber is een rechtspersoon die in Nederland één of meer werknemers arbeid doet verrichten bestaande uit het tegen betaling vervoeren van personen met een auto in de zin van artikel 1.2 van de CAO Taxivervoer. Dit betekent dat Uber onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer valt.

Oordeel

De kantonrechters oordelen dat de overeenkomsten tussen Uber en de chauffeurs arbeidsovereenkomsten zijn. Uber valt onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer en dient deze cao tegenover de chauffeurs na te leven gedurende de periode dat de CAO Taxivervoer algemeen verbindend is verklaard. Uber wordt ook veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan het FNV.

De volledige uitspraak is te vinden op ECLI:NL: RBAMS: 2021:5029. De CAO Taxivervoer vindt u hier.

 

Heeft u vragen over deze uitspraak of denkt u dat deze uitspraak ook gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering, dan kunt u vrijblijvend contact met Schellart Advocaten opnemen. Bent u een werknemer en denkt u dat u recht heeft op achterstallig loon, naar aanleiding van deze uitspraak, dan kunt u eveneens contact met Schellart Advocaten opnemen. Onze gespecialiseerde advocaten zullen u dan direct te woord staan.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak