Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

NOW 3

De NOW 2 is per 1 oktober 2020 geëindigd. Omdat het coronavirus een aanhoudende impact op de economie heeft, is per 1 oktober 2020 de NOW 3 ingevoerd. De NOW 3 loopt tot 1 juli 2021 en is verdeeld in drie tijdvakken van 3 maanden.

Tijdvakken en loonsubsidie

Om aanspraak te kunnen maken op de NOW-regeling, dient er uiteraard sprake te zijn van omzetverlies. Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de NOW 3, gaat in het  tweede tijdvak omhoog ten opzichte van de NOW 2 en de subsidie wordt in de drie tijdvakken afgebouwd:

 • 1e tijdvak is van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021. Alle werkgevers met een
  omzetdaling van 20% komen in aanmerking voor een vergoedingspercentage van
  maximaal 80% van de loonkosten;
 • 2e tijdvak is van 1 januari 2021 tot 1 maart 2021. In dit tijdvak komen de werkgevers in
  aanmerking voor de steun, als zij een omzetverlies van 30% hebben. De hoogte van het
  vergoedingspercentage is maximaal 70% van de loonkosten;
 • 3e tijdvak is van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Het omzetverlies in dit tijdvak dient eveneens
  30% te zijn en het vergoedingspercentage is 60% van de loonkosten;

Ontslagboete vervalt

Tegenover de afbouw van de subsidie staat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder gevolgen voor de subsidie. De ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in de NOW 3.0, mits de vermindering van de loonsom binnen deze percentages blijft.

Dagloon

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Subsidieboete

De werkgever is bij bedrijfseconomisch ontslag verplicht om contact met het UWV op te nemen over van- werk- naar werkbegeleiding. Doet hij dat niet, dan zal de subsidie met 5% gekort worden.

Deelname

Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober 2020 maakt het niet uit of werkgevers eerder wel of niet hebben deelgenomen aan eerdere NOW-regelingen.

Aanvraag

Vanaf 16 november 2020 tot 13 december 2020 kunnen werkgevers een aanvraag met terugwerkende kracht indienen voor het eerste tijdvak, 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021.

Contact

Heeft u vragen over de NOW 3? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak