Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Ondernemingsraad moet alert zijn

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) kent termijnen waar de ondernemer en de ondernemingsraad zich aan moeten houden.

Instemmingsrecht

Een besluit van de ondernemer zonder instemming van de ondernemingsraad, is nietig. De ondernemingsraad moet wel schriftelijk beroep op die nietigheid doen. Een beroep op de nietigheid dient binnen een maand nadat de ondernemer hem zijn besluit heeft meegedeeld. Als deze mededeling ontbreekt, start de termijn van een maand op het moment dat de ondernemingsraad weet dat de ondernemer zijn besluit uitvoert.

In november 2020 heeft Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld over de vraag of de COR op tijd is geweest met het inroepen van nietigheid van het besluit van de ondernemer.

Feiten

Een internationaal bedrijf heeft op haar intranet de RIF Manual Redundancy-policy (RIF Manual) staan. In die regeling is opgenomen dat werknemers die voor ontslag in aanmerking komen, een vergoeding ontvangen ter hoogte van de kantonrechtersformule. Die regeling dateert van 1 februari 2013 en bevat een aantal basisregels in geval van reorganisatie en boventalligheid. Aan de COR is ten tijde van het vaststellen en wijzigen van de RIF Manual geen instemming gevraagd.

In het jaar 2015 heeft het bedrijf een reorganisatie doorgevoerd. Toen heeft het bedrijf aangegeven dat werknemers die na 1 juli 2015 boventallig worden, aanspraak zullen maken op de transitievergoeding in plaats van de kantonrechtersformule. De ondernemingsraad heeft beroep ingesteld tegen het reorganisatiebesluit bij de Ondernemingskamer. Deze vond het niet onredelijk dat de transitievergoeding aan boventallige werknemers werd betaald in plaats van de kantonrechtersformule.

Bij een nieuwe reorganisatie in het jaar 2019 ontdekt de voorzitter van de COR, die ook boventallig is geworden, dat de RIF Manual nog bestaat en doet hij een beroep op de kantonrechtersformule in die regeling. Op 4 december 2019 haalt de ondernemer de RIF Manual van het intranet en bij brief van 30 december 2019 heeft de COR de nietigheid van het besluit tot intrekking van de RIF Manual ingeroepen.

Beslissing

De rechtbank heeft geoordeeld dat de COR al sinds de inwerkingtreding van de WWZ ervan op de hoogte is (geweest) dat het bedrijf haar beleid ter zake te betalen ontslagvergoedingen bij reorganisatie zou wijzigen en ook heeft gewijzigd. Over de wijziging van dat beleid heeft de Ondernemingskamer in 2017 geoordeeld. De COR wist aldus in ieder geval vanaf dat moment dat het bedrijf geen ontslagvergoedingen meer betaalde overeenkomstig de kantonrechtersformule.

Het verwijderen van de RIF Manual van intranet in december 2019 kan niet anders worden gezien dan het administratief opschonen van het intranet door regelingen te verwijderen die niet (meer) pasten bij het per 1 juli 2015 geldende ontslagrecht en de daarbij behorende ontslagvergoeding. De ondernemingsraad is te laat met het inroepen van de nietigheid van het besluit tot intrekking van de RIF Manual.

De volledige uitspraak kunt u lezen op ECLI:NL:RBNHO:2020:11625

Advies nodig?

De ondernemingsraad moet alert zijn als de ondernemer met een beroep op de veranderende regelgeving een bestaande regeling binnen het bedrijf wil wijzigen. Hij dient binnen de wettelijke termijn van een maand een beroep te doen op de nietigheid. Heeft u vragen over situaties die binnen uw bedrijf spelen, neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak