Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Wat is een cao?

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen tussen de vakbonden aan de ene kant en een werkgever of een werkgeversvereniging aan de andere kant. In deze overeenkomst worden arbeidsvoorwaarden geregeld.

Cao-partijen

De partijen bij een cao kunnen per cao verschillend zijn. De werknemers worden altijd vertegenwoordigd door de vakbonden. De werkgever kan zelf een cao overeenkomen of zichzelf laten vertegenwoordigen door een werkgeversvereniging waar hij lid van is. Als een werkgever zelf partij is bij een cao spreken we van een ondernemings-cao of een bedrijfs-cao. Is een werkgeversvereniging partij bij een cao, dan hebben we te maken met een bedrijfstak-cao.

De wet stelt eisen aan de vakbonden en werkgeversvereniging die een cao willen afspreken. De vereniging die een cao wil afsluiten moet volledige rechtsbevoegdheid hebben. Volledige rechtsbevoegdheid betekent dat de vereniging is opgericht via een notaris en dat de vereniging statuten heeft. De vereniging heeft dan dezelfde rechten en plichten als een burger. Zij kan bijvoorbeeld een koop aangaan en geld lenen.

Het tweede vereiste om te voldoen aan een cao is dat in de statuten opgenomen moet zijn dat de vereniging bevoegd is een cao af te sluiten.

Gebonden aan een cao

Als een vakbond en de werkgeversvereniging aan de hiervoor genoemde vereisten voldoen, kunnen ze een cao afspreken. Vervolgens moeten zij de cao bij het ministerie van sociale zaken aanmelden. Nadat het ministerie de ontvangst heeft bevestigd, is er sprake van een cao. Dit betekent dat de werknemers die lid zijn van de vakbond die de cao heeft afgesloten, gebonden zijn aan de arbeidsvoorwaarden die in die cao zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor de werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao vallen en die lid zijn van de werkgeversvereniging die de cao heeft afgesloten.

De werknemers die geen lid zijn van een vakbond of lid zijn bij een vakbond die de cao niet heeft afgesloten, zijn in principe niet gebonden aan de cao, tenzij in de arbeidsovereenkomst een incorporatiebeding is opgenomen. Kortgezegd betekent dit dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de (lopende) cao van toepassing is.

Advies

Ieder  cao vraagstuk is net anders en is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Wilt u als werknemer weten of een cao op uw arbeidsvoorwaarden van toepassing is of correct wordt nageleefd, of wilt u als werkgever weten of u onder de werkingssfeer van een cao valt, neem dan vrijblijvend contact met ons op of klik hier voor meer informatie.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak