Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Ziekte en ontslag

Welke regels gelden er voor een arbeidsongeschikte werknemer? Wanneer kun je een werknemer ontslaan? Is het verstandig om gedurende arbeidsongeschiktheid akkoord te gaan met ontslag?

Opzegverbod

In het geval dat de werknemer vanwege ziekte uitvalt, geldt er gedurende de eerste 2 jaar  van de ziekte  een opzegverbod. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet mag opzeggen. De werkgever mag de werknemer ook niet ontslaan als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd. Een loonsanctie wordt onder andere opgelegd als de werkgever gedurende de eerste 2 jaar  van ziekte niet voldoende aan de re-integratie van de werknemer heeft gedaan.

Ontslag

Op het opzegverbod bestaan uitzonderingen. Gedurende de ziekte kan het dienstverband beëindigd worden in de volgende gevallen:

  • in geval van ontslag op staande voet;
  • om redenen die geen verband houden met de arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren (mag dat wel?);
  • tijdens de proeftijd;
  • ingeval van faillissement.

Zelf ontslag nemen?

Voor de werknemer is het niet verstandig om tijdens de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid zelf ontslag te nemen. Als de werknemer zelf ontslag neemt en hij  geen andere werkgever heeft, dan heeft hij geen recht op loon meer en ook weigert het UWV om een Ziektewetuitkering of Werkloosheidsuitkering te verstrekken. De werknemer heeft dan geen inkomsten.

Vaststellingsovereenkomst in de eerste 2 jaren

Gedurende de eerste 2 jaar van de ziekte en ook gedurende de periode van de loonsanctie is het ook niet verstandig dat er een vaststellingsovereenkomst wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer. De werknemer loopt dan het grote risico dat het UWV de Ziektewetuitkering weigert. De wetgever vindt namelijk dat zieke werknemers twee jaar de tijd moet krijgen om te herstellen. Gaat de werknemer gedurende de arbeidsongeschiktheid akkoord met een vaststellingsovereenkomst, dan benadeelt hij het UWV en wordt de uitkering geweigerd.

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar

Na de eerste 2 jaar van ziekte of na de periode van de loonsanctie, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen. Dat kan doordat partijen afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Ook kan de werkgever een ontslagvergunning voor de werknemer bij het UWV aanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Na een verkregen ontslagvergunning kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

In de regel wordt in beide gevallen de transitievergoeding aan de werknemer betaald. De werkgever kan compensatie voor de betaalde transitievergoeding aanvragen het UWV.

Slapend dienstverband

Het komt voor dat de werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst niet wil beëindigen. De Hoge Raad heeft in november 2019 geoordeeld dat werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is om gehoor te geven aan het verzoek van de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever kan in aanmerking komen voor de compensatie van de transitievergoeding. Hij dient dat bij het UWV aan te vragen. Wil je meer weten over een slapend dienstverband, klik dan hier.

Contact

Schellart Advocaten is gespecialiseerd in regels omtrent het ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.
Neem direct contact op.

 

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak