Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Tussentijds opzegbeding in vaststellingsovereenkomst

Op 11 augustus 2021 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over een situatie waarin werkgever en werknemer bij een vaststellingsovereenkomst een tussentijdse opzegbeding zijn overeengekomen. De rechtbank moest beoordelen of de werknemer het recht heeft op een WW-uitkering nu het tussentijds opzegbeding in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen.

Feiten

Werknemer en werkgever hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten. De duur van de overeenkomst is één jaar. In de arbeidsovereenkomst is geen tussentijds opzegbeding opgenomen.

Nadat werknemer onterecht door werkgever was ontslagen, hebben partijen een regeling getroffen. De afspraken die partijen hebben gemaakt, hebben ze in een vaststellingsovereenkomst opgenomen. Ze nemen in de vaststellingsovereenkomst een tussentijds opzegbeding op ten behoeve van de arbeidsovereenkomst. Vervolgens spreken ze af dat de arbeidsovereenkomst per 31 december 2019 eindigt.

Werknemer heeft een WW-uitkering aangevraagd. Het UWV heeft deze afgewezen. Het UWV heeft in de bestreden beslissing besloten dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds beëindigd mag worden. Dit mag alleen als dit in de arbeidsovereenkomst of cao staat. In het geval van werknemer was een dergelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst niet opgenomen. Ook was er geen cao van toepassing. Het UWV heeft besloten dat partijen de duur van de arbeidsovereenkomst moeten uitzitten. Het UWV vindt dat als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met wederzijds goedvinden tussentijds wordt beëindigd, terwijl tussentijdse beëindiging niet is toegestaan, de werknemer geen recht op een WW-uitkering heeft.

Oordeel rechtbank

De rechtbank volgt het standpunt van het UWV niet. De rechtbank vindt niet dat bij de aanvraag van een WW-uitkering gekeken moet worden naar de bij aanvang van de arbeidsovereenkomst geldende bepalingen van die arbeidsovereenkomst. Dit blijkt niet uit de tekst van de Werkloosheidswet, aldus de rechtbank.

De rechtbank vindt dat een arbeidsovereenkomst, ook als die voor bepaalde tijd is aangegaan, gaandeweg kan worden aangepast. Dit betekent dat partijen na het aangaan van een arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding kunnen overeenkomen. Ook bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Enige voorwaarde is dat dit schriftelijk gebeurt.

In de Werkloosheidswet ziet de rechtbank geen aanknopingspunten voor het oordeel dat tussen het opnemen van het opzegbeding en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een zekere tijd zou moeten zijn gelegen. De rechtbank vindt dat de wet daarvoor geen enkele aanwijzing geeft. De rechtbank oordeelt dat het UWV op deze grond de WW-uitkering niet mag weigeren.

Commentaar

Met deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam kan een werkgever en een werknemer die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan, zonder een tussentijds opzegbeding, toch afscheid van elkaar nemen. Voorwaarde is wel dat in de vaststellingsovereenkomst alsnog een tussentijds opzegbeding wordt overeengekomen. Op deze wijze afscheid van elkaar nemen zou in bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld bij een conflict een oplossing kunnen bieden.

Wel is het zo dat voorzichtigheid is geboden. Als partijen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen tussentijds opzegbeding overeenkomen, heeft dat een reden. Partijen willen in die periode aan elkaar gebonden blijven. De werkgever heeft de zekerheid dat hij in die tijd een werknemer in dienst heeft en de werknemer heeft de zekerheid van een baan.

Ook geldt dat de Centrale Raad van Beroep (het hoogste rechtscollege in het bestuursrecht) hier nog geen oordeel over heeft gegeven. Het UWV zal het ingenomen standpunt in deze zaak naar alle waarschijnlijkheid niet loslaten totdat de Centrale Raad van Beroep hierover een oordeel heeft gegeven. De werknemer wordt dan gedwongen om te procederen.

Advies

Het advies aan werkgever en werknemer is om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst altijd een tussentijds opzegbeding overeen te komen. Zo kunnen partijen, indien dat nodig is, voor het einde van de looptijd afscheid van elkaar nemen. Op deze manier loopt de werknemer ook geen risico’s.

Heeft u vragen over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, neem dan vrijblijvend contact op met Schellart Advocaten. Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten zullen u te woord staan.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak