Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Bespioneren van werknemers

CNV Vakmensen heeft kort geleden een enquête gehouden onder 1200 thuiswerkende werknemers. Bij 13% van de thuiswerkende werknemers bleek dat de werkgever controleert of de werknemer aan het werk is. Volgens CNV Vakmensen betekent dit dat ruim een half miljoen werknemers die thuiswerken door hun werkgever wordt gemonitord. De uitkomsten van het onderzoek vind je hier.

Monitoren mag dat?

Een werkgever mag zijn werknemers monitoren mits aan bepaalde vereisten is voldaan:

  • er moet een duidelijke reden zijn om te monitoren, er is bijvoorbeeld sprake van misbruik of fraude;
  • monitoren moet noodzakelijk zijn, dat wil zeggen dat het niet via andere manieren mogelijk is om de werknemers te controleren;
  • de manier waarop monitoren plaatsvindt, moet zo min mogelijk belastend zijn voor de privacy van de werknemers;
  • de werkgever stelt een protocol / gedragsregels op;
  • de ondernemingsraad heeft instemming gegeven aan het besluit van werkgever;
  • de werkgever stelt de werknemers vooraf op de hoogte van zijn besluit tot monitoren.

Rol van de ondernemingsraad

De ondernemer is op grond van artikel 27 lid 1 sub l WOR verplicht de OR om instemming te vragen voor het invoeren van een personeelscontrolesysteem en een personeelsinformatiesysteem. Een verzoek om instemming aan de OR is ook verplicht ingeval de ondernemer een bestaand personeelscontrolesysteem / personeelsinformatiesysteem wil wijzigen of intrekken.

In geval de ondernemingsraad niet betrokken is bij monitoren van de werknemers, is het een taak van de ondernemingsraad om daarover tijdig instemmingsrecht te claimen en de daarvoor bestaande procedures te volgen.

Advies

Wilt u als ondernemer een personeelscontrolesysteem / personeelsinformatiesysteem inzetten of heeft u als ondernemersraad een verzoek tot instemming gekregen of wilt u uw recht op instemming claimen? Dan kunnen wij u daarin begeleiden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op

 

 

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak