Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Thuiswerken

Uit onderzoek blijkt dat werknemers ook na de coronacrisis gemiddeld 2 tot 3 dagen thuis zouden willen blijven werken. Wat zijn hun rechten als het gaat over thuiswerken? Mag een werkgever de werknemer verplichten om toch naar het werk te komen? En welke eisen worden er gesteld aan de werkplek?

Recht op thuiswerken?

De werknemer die langer dan een half jaar in dienst is bij dezelfde werkgever kan een verzoek tot thuiswerken indienen bij zijn werkgever. De werkgever moet dit verzoek in overweging nemen, maar er geldt geen verplichting om het verzoek in te willigen. Er bestaat dus geen recht op thuiswerken.

Zorgplicht

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is opgenomen dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken (zorgplicht). Hieronder valt onder andere een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer en de inrichting van die werkplek. Dit geldt ook voor de thuiswerkplek. Van de werkgever wordt verwacht dat de thuiswerkplek ergonomisch en verantwoord wordt ingericht. Een bureau, een goede bureaustoel en een computer zijn belangrijke onderdelen daarvan.

Als werkgever en werknemer samen afspreken dat werknemer ook thuis kan werken, dan moet de werkgever vanwege zijn zorgplicht ook de thuiswerkplek volgens de richtlijnen van de Arbowet inrichten. De werknemer en de werkgever moeten er samen op  letten dat de werknemer niet te veel uren maakt, tijdens het werken voldoende pauze neemt en de werknemer moet er voor zorgen dat hij voldoende beweegt.

De ondernemingsraad

Op grond van artikel 27 lid 1 sub d Wet Op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Bij het opstellen van het thuiswerkbeleid over bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder er thuis gewerkt mag worden of welke faciliteiten hiervoor geboden worden, dient de werkgever instemming te vragen van de ondernemingsraad instemming. De ondernemingsraad kan ook op grond van artikel 23 lid 3 WOR de bestuurder voorstellen doen over het thuiswerkbeleid.

Thuiswerkovereenkomst

Het is verstandig om afspraken te maken over het thuiswerken en deze goed vast te leggen. Dit kan in een zogenaamde thuiswerkovereenkomst. In deze overeenkomst kunt u onder andere de volgende onderwerpen vastleggen:

  • wat valt onder thuiswerken;
  • dagen waarop thuisgewerkt wordt en werktijden;
  • beschikbaarheid van werknemer;
  • het werkplek en de voorzieningen;
  • privacy en dataveiligheid;
  • overwerken;
  • onkostenvergoedingen;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • de wijze waarop de overeenkomst gewijzigd/beëindigd kan worden.

Wilt u als werkgever een thuiswerkbeleid of een thuiswerkovereenkomst opstellen, heeft u als ondernemingsraad een verzoek tot instemming gekregen over het thuiswerkbeleid of heeft u als werknemer een thuiswerkovereenkomst ontvangen en wilt u deze laten beoordelen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak