Reorganisatie

Een bedrijf kan er om verschillende redenen voor kiezen om te reorganiseren. Soms is de reorganisatie kleinschalig en soms betreft het de hele onderneming, maar groot of klein: een reorganisatie is vaak voor zowel de werkgever als voor de werknemers een ingrijpend proces. Het is voor werkgever een arbeidsintensief proces en voor werknemers gaat het vaak gepaard met onzekerheid.

Verschillende redenen reorganiseren

Het kan zijn dat een reorganisatie noodzakelijk is vanwege bedrijfseconomische redenen. Als de onderneming in een slechte financiële positie verkeert, dan is er soms zelfs geen andere mogelijkheid. Een werkgever kan ook op strategische gronden besluiten tot een reorganisatie. De onderneming kan op die wijze zijn concurrentiepositie verbeteren of kosten besparen. De werkgever heeft een grote beleidsvrijheid om de onderneming naar eigen inzicht in te richten. Het UWV toetst marginaal indien reorganisatie als ontslaggrond  wordt gegeven.

Reorganisatie aan regels gebonden

Aan een herindeling van de organisatie zijn echter wel regels verbonden. Een werkgever mag niet zonder meer overgaan tot een ontslag vanwege reorganisatie. De werknemer is niet altijd verplicht om een andere functie of andere arbeidsvoorwaarden te accepteren. Mocht een reorganisatie ontslag toch noodzakelijk zijn, dan zullen de regels van het ontslagrecht gevolgd dienen te worden. Klik hier voor meer informatie over de regels die gelden in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Daarnaast geldt in veel gevallen dat ook indien er sprake is van een ontslag wegens een reorganisatie de werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, wel recht heeft op  de transitievergoeding.

Reorganisatie en sociaal plan

Indien bij een reorganisatie de werkgever 20 of meer werknemers binnen 3 maanden willen ontslaan, dient hij daarvan melding te maken bij het UWV en dienen de vakbonden geraadpleegd te worden. Het is mogelijk dat werkgever met de vakbonden een sociaal plan overeenkomt. In een sociaal plan worden afspraken gemaakt over de voorwaarden die gelden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het gaat dan bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding die werknemers ontvangen en het inzetten van een outplacementtraject of opleiding. De afspraken die in het sociaal plan staan opgenomen, gelden  voor alle werknemers binnen die onderneming. Wilt u meer informatie over een collectief ontslag klik dan hier.

Reorganisatie en de ondernemingsraad

Ingeval er sprake is van een belangrijke reorganisatie, dient de bestuurder over de reorganisatie advies te vragen aan de ondernemingsraad. Er dient dan een reorganisatieplan opgesteld te worden en de personele gevolgen van de reorganisatie dienen in kaart te worden gebracht.

Contact

Schellart Advocaten staat werkgevers bij in het proces van de reorganisatie, met name voor zover dat gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden of de rechten van werknemers. Samen met u kunnen wij een  plan van aanpak maken en u begeleiden bij de adviesaanvraag over de reorganisatie bij de ondernemingsraad.

Werknemers adviseren wij op het moment dat de functie is vervallen door de reorganisatie of er sprake is van een reorganisatie ontslag. Wij controleren dan of de werkgever op goede gronden de reorganisatie heeft doorgevoerd en of u wellicht in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Neem direct contact op

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak