Reorganisatie

Een bedrijf kan er om verschillende redenen voor kiezen om te reorganiseren. Soms is kleinschalig en soms betreft het de hele onderneming, maar groot of klein: een reorganisatie is vaak voor zowel de werkgever als voor de werknemers een ingrijpend proces. Het is voor werkgever een arbeidsintensief proces en voor werknemers gaat het vaak gepaard met onzekerheid.

Verschillende redenen reorganiseren

Het kan zijn dat een reorganisatie noodzakelijk is vanwege bedrijfseconomische redenen. Als de onderneming in een slechte financiƫle positie verkeert, dan is er soms zelfs geen andere mogelijkheid. Een werkgever kan ook op strategische gronden besluiten tot een reorganisatie. De onderneming kan op die wijze een beter concurrerende positie verwerven of kosten besparen. De werkgever heeft een grote vrijheid om de onderneming naar eigen inzicht in te richten. Dat betekent dus ook dat een reorganisatie tot de mogelijkheden behoort.

Reorganisatie aan regels gebonden

Aan de herindeling van de organisatie zijn echter wel regels verbonden. Een werkgever mag niet zonder meer overgaan tot een reorganisatie ontslag en ook is de werknemer niet altijd verplicht om een andere functie of andere arbeidsvoorwaarden te accepteren. Mocht een reorganisatie ontslag toch noodzakelijk zijn, dan zullen de regels van het ontslagrecht gevolgd dienen te worden. Klik hier voor meer informatie over de regels die gelden in geval van ontslag. Daarnaast geldt in veel gevallen dat ook indien er sprake is van een ontslag wegens een reorganisatie de werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, wel recht heeft op een ontslagvergoeding.

Reorganisatie en de ondernemingsraad

Ingeval er sprake is van een belangrijke reorganisatie, dient de bestuurder over de reorganisatie advies aan te vragen bij de ondernemingsraad. Er dient dan een reorganisatieplan en de personele gevolgen daarvan ter advisering aan de ondernemingsraad voor te leggen.

Contact

Schellart Advocaten staat werkgevers bij in het proces van de reorganisatie, met name voor zover dat gevolgen heeft voor de arbeidsvoorwaarden of de rechten van werknemers. Samen met u kunnen wij een reorganisatie plan van aanpak maken en u begeleiden bij de adviesaanvraag reorganisatie bij de ondernemingsraad.

Werknemers adviseren wij en staan wij bij bijvoorbeeld op het moment dat uw functie is vervallen door de reorganisatie of er sprake is van een reorganisatie ontslag. Wij controleren dan of de werkgever op goede gronden de reorganisatie heeft doorgevoerd en of wellicht in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Neem direct contact op

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT?

Neem nu contact op voor advies op maat.