Ontslag

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werkgever en een werknemer niet meer met elkaar verder willen of kunnen en dan is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk. De arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen en om verschillende redenen eindigen.

De vaststellingsovereenkomst

Als de werkgever en werknemer het over eens zijn dat het voortduren van de arbeidsovereenkomst geen realistische mogelijkheid meer is, dan kunnen zij komen tot een beëindiging met wederzijds goedvinden. Er worden dan afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst moet eindigen. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Bij deze manier van beëindigen komt er geen rechter aan te pas en het is vaak een beëindiging waarbij beide partijen snel duidelijkheid hebben. Het is echter ook een proces om te komen tot goede afspraken. Er moet onderhandeld worden over de ontslagvergoeding, het recht op een WW-uitkering moet veilig gesteld worden en zowel werkgever als werknemer moeten akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst.

Schellart Advocaten kan u bijstaan bij het sluiten van de overeenkomst. Dat kan door het verrichten van een check van de vaststellingsovereenkomst, maar ook door het traject volledig van u over te nemen.

Ontslag op staande voet

Soms maakt de werknemer het zo bont, dat de arbeidsovereenkomst in alle redelijkheid niet meer kan worden voortgezet. Er wordt dan een ontslag op staande voet gegeven. Meestal neemt de werkgever het initiatief tot dit ontslag. Wat veel mensen echter niet weten, is dat ook de werknemer ontslag op staande voet kan nemen, als de werkgever ernstig over de schreef gaat.

Een ontslag op staande voet kan zeker niet zomaar, er gelden strenge eisen. U doet er daarom altijd goed aan om te onderzoeken of een ontslag op staande voet in uw geval wel aan de orde is. Nadat het ontslag op staande voet is gegeven, moet er bovendien snel gehandeld worden om het ontslag aan te vechten. De geldende termijnen zijn kort!

Bent u op staande voet ontslagen of overweegt u het geven van een ontslag? Neem dan contact op met Schellart Advocaten voor advies over uw mogelijkheden.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Het kan zijn dat de onderneming van werkgever in financieel zwaar weer verkeert en dat het wegens de slechte bedrijfseconomische situatie niet meer mogelijk is om alle werknemers in dienst te houden. In dat geval kan er een ontslagprocedure bij het UWV gestart worden. Het UWV toetst dan of het inderdaad noodzakelijk is dat er een of meerdere werknemers ontslagen dienen te worden. Ook controleert ze of het anciënniteitsbeginsel goed wordt nagekomen, oftewel of de juiste ontslagvolgorde wordt aangehouden en of aan alle andere vereisten wordt voldaan.

Schellart Advocaten begeleiden werkgevers bij het indienen van de ontslagaanvraag, zowel als het gaat om een individueel ontslag als ook in het geval van een collectief ontslag. Schellart Advocaten helpt ook werknemers met het voeren van het verweer tegen het ontslag.

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

Als het niet lukt om er onderling uit te komen en er geen vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, kan er een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of een gewichtige reden is. De kantonrechter beoordeeld het verzoek tot de ontbinding en geeft hierover een besluit. Tegen de uitspraak van de kantonrechter kan in hoger beroep worden gegaan.

Schellart Advocaten kan u bijstaan in de procedure bij de kantonrechter, maar ook in de hoger beroepsprocedure.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met Schellart Advocaten voor het maken van een afspraak.
Neem direct contact op

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak