Medezeggenschapsrecht

Schellart Advocaten uit Utrecht, staat ondernemingsraden bij met adviesaanvragen, instemmingsverzoeken en geven cursus aan de ondernemingsraden en bestuurders over de wet op de ondernemingsraden. Het komt ook regelmatig voor dat een ondernemingsraad samen met de werkgever de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers overeenkomst. Schellart Advocaten adviseert de werkgever dan wel de ondernemingsraad bij de totstandkoming van die arbeidsvoorwaarden.

Ondernemingsraad

Een onderneming waar 50 of meer werknemers in dienst zijn, is op grond van de wet verplicht om een ondernemingsraad op te richten. Via de ondernemingsraad hebben de werknemers inspraak op de onderneming waar zij werkzaam zijn. Dit kan door middel van adviesrecht en instemmingsrecht. De ondernemingsraad heeft ook recht op informatie, hij kan dan informatie bij de bestuurder opvragen die nodig is voor de uitoefening van zijn taken. Hiernaast kan de ondernemingsraad met voorstellen komen waarvan hij denkt dat het goed is voor de onderneming, dit wordt ook wel het initiatiefrecht genoemd.

Wilt u informatie over het instellen van een ondernemingsraad, neem contact op met ons kantoor in Utrecht, Schellart Advocaten, 030 287 75 75 of mail naar advocaten@schellart.nl

Adviesrecht

De ondernemingsraad kan meebeslissen over belangrijke beslissingen van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard. Reorganisatie of fusie met een ander bedrijf zijn daar voorbeelden van. De bestuurder dient dan een met redenen onderbouwde adviesaanvraag  bij de ondernemingsraad te doen. Het advies van de ondernemingsraad is niet bindend. Indien de bestuurder het advies  van de ondernemingsraad niet overneemt, kan de ondernemingsraad ervoor kiezen om naar de rechter te gaan. De Ondernemingskamer bij het gerechtshof in Amsterdam behandelt de zaken betreffende adviesaanvraag.

Schellart Advocaten kan u meer informatie geven die op uw situatie van toepassing is bij een adviesaanvraag reorganisatie of adviesaanvraag fusie of andere belangrijke beslissingen waarover een bestuurder advies bij de ondernemingsraad dient aan te vragen. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer: 030 287 75 75 óf
per e-mail: advocaten@schellart.nl

Instemmingsrecht

Wanneer een bestuurder besluiten neemt betreffende het sociale beleid binnen de onderneming, dient hij instemming te vragen bij de ondernemingsraad. Hier gaat het dan vooral om een besluit van de bestuurder tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen en of beleid. We kunnen hierbij denken aan wijziging van de arbeids-en rusttijdenregeling, een wijziging van de regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of re-integratiebeleid, maar ook een wijziging met betrekking tot een pensioenverzekering. Indien de ondernemingsraad geen instemming geeft tot wijziging van een regeling, dan kan de bestuurder die wijziging niet doorvoeren. Doet hij dat toch dan kan de ondernemingsraad nietigheid van het besluit inroepen en naar de kantonrechter gaan met het verzoek de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering van het nietig besluit.

Heeft u meer vragen over instemmingsrecht, neem contact met ons kantoor in Utrecht, telefoon 030 287 75 75 of mail ons advocaten@schellart.nl

Het recht op informatie

De ondernemingsraad kan zelf om inlichtingen en gegevens vragen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. De bestuurder dient de ondernemingsraad basisgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld de rechtsvorm van de onderneming, de namen en woonplaatsen van bestuursleden. Ook dient de bestuurder de ondernemingsraad te informeren over het financieel economisch beleid, personeels-en sociaal ondernemingsbeleid en over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen per groep van de in de onderneming werkzame personen.

Het initiatiefrecht

De ondernemingsraad heeft de bevoegdheid om voorstellen buiten de overlegvergadering te doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Een dergelijk voorstel wordt schriftelijk en voorzien van een toelichting aan de ondernemer voorgelegd.

Schellart Advocaten kan de ondernemingsraden of de bestuurder bijstaan over onder andere de volgende onderwerpen:

 • wat is een reorganisatie;
 • reorganisatie plan van aanpak;
 • adviesaanvraag reorganisatie;
 • fusie, splitsing;
 • overgang van onderneming;
 • sluiting van (een onderdeel) van een bedrijf;
 • doen van belangrijke investeringen door een bedrijf;
 • collectief ontslag;
 • collectief ontslagvoorwaarden;
 • collectief ontslag sociaal plan;
 • arbeidstijden;
 • wijziging van de pensioenregeling;
 • wijziging van de arbeidstijden regeling;
 • wijziging van de belonings- en het functiewaarderingssysteem;

Wilt u meer informatie, neem contact met Schellart Advocaten in Utrecht, telefoonnummer 030 287 75 75 of stuur een e-mail naar advocaten@schellart.nl

Neem direct contact op

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak