Ziekte en re-integratie

Wanneer een werknemer uitvalt vanwege ziekte, heeft dat gevolgen voor de arbeidsrechtelijke relatie met zijn werkgever. Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid moeten zowel werknemer als werkgever er alles aan doen om de werknemer weer te laten re-integreren, voor zover dat mogelijk is met het oog op de klachten van werknemer. Er geldt in beginsel een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 104 weken. De bedrijfsarts oordeelt over de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Indien er wordt getwijfeld aan het oordeel van de bedrijfsarts, kan de werkgever of de werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor

Als het niet lukt om de werknemer in zijn eigen functie te laten re-integreren, kan er uiteindelijk besloten worden om een re-integratietraject tweede spoor te starten. Er wordt dan niet meer alleen geprobeerd om te re-integreren in de eigen functie, maar er wordt dan ook gezocht naar een werkplek bij een andere werkgever.

Sancties

De regels die gelden in het geval van arbeidsongeschiktheid zijn niet eenvoudig. Zowel werkgever als werknemer hebben verplichtingen en als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, dan kunnen er in een uiterst geval sancties opgelegd worden. Het loon van de werknemer kan opgeschort of zelf stopgezet worden. Als werkgever niet voldoet aan haar verplichtingen, dan kan zij verplicht worden om nog een derde ziektejaar door te betalen.

Conflict

Bovendien komt het voor dat er tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid een conflict ontstaat tussen de werkgever en werknemer. De werknemer kan bijvoorbeeld vinden dat de bedrijfsarts een te positief beeld schetst van de arbeidsmogelijkheden. De werkgever kan vinden dat de werknemer zich onvoldoende inspant in de re-integratie. In veel van deze conflictsituaties zal de bedrijfsarts oordelen dat mediation gestart moet worden. Ook de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV, is vaak aan te bevelen.

Contact

Schellart Advocaten is gespecialiseerd in regelgeving die geldt in geval van arbeidsongeschiktheid. Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.
Neem direct contact op

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak