Diensten

 •  
  Collectief ontslag Als een werkgever wil reorganiseren komt het voor dat er meerdere werknemers ontslagen worden, er wordt dan gesproken over een collectief ontslag. Er is sprake van een collectief ontslag als de werkgever: 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden wil ontslaan, vanwege bedrijfseconomische redenen en..
 •  
  De vaststellingsovereenkomst Als werkgever en werknemer het erover eens zijn dat het voortduren van de arbeidsovereenkomst geen reële mogelijkheid meer is, dan kunnen zij komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Er worden dan afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst moet eindigen. Deze afspraken worden..
 •  
  Elk jaar worden door de wetgever en rechtspraak wel wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht die relevant zijn voor uw bedrijf. De bedrijfsvoering heeft voor u als werkgever waarschijnlijk de eerste prioriteit. Het is echter wel belangrijk dat de bedrijfsvoering het arbeidsrecht blijft volgen. Schellart Advocaten helpt u hiermee door het..
 •  
  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werkgever en een werknemer niet meer met elkaar verder willen of kunnen en dan is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk.
 •  
  De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij de beslissingen van de ondernemer over het beleid van de onderneming. Hij heeft een adviesrecht bij belangrijke besluiten zoals de reorganisatie van de onderneming of de overname of het afstoten van een bedrijfsonderdeel. Ook is er een instemmingsrecht vragen over regelingen betreffende bijvoorbeeld..
 •  
  Een bedrijf kan er om verschillende redenen voor kiezen om te reorganiseren. Soms is kleinschalig en soms betreft het de hele onderneming.
 •  
  In het geval van een overgang van onderneming gelden er veel strikte regels.
 •  
  U hebt een werknemer die niet goed functioneert en u overweegt hem te ontslaan. Mag en kan dat?Ja, dat mag en kan, maar niet zomaar!
 •  
  Op het moment dat een werkgever en werknemer besluiten om met elkaar in zee te gaan, dan sluiten ze een arbeidsovereenkomst.
 •  
  De collectieve arbeidsovereenkomst oftewel de CAO. Het cao recht is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht.
 •  
  Als het even kan, schakelt u als werknemer liever geen advocaat in. Soms is het toch nodig om juridisch advies in te winnen. Op deze wijze weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet en worden uw belangen goed behartigd. Schellart Advocaten uit Utrecht kan u helpen bij..
 •  
  Heeft u een zieke werknemer of bent u zelf ziek en heeft u vragen over uw re-integratie? Lees hier meer informatie over de positie van werkgever en werknemer.
MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak