Ambtenarenrecht

Ambtenaren zijn medewerkers die bij een overheidsinstantie werkzaam zijn. Een ambtenaar heeft een eenzijdige aanstelling. Dit is iets anders dan een arbeidsovereenkomst waarbij een werknemer en een werkgever overeenkomen welke arbeidsvoorwaarden op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn.

Arbeidsvoorwaarden

In de Ambtenarenwet is geregeld dat de overheidswerkgevers arbeidsvoorwaarden voor hun werknemers mogen opstellen. Dit doen de overheidswerkgevers samen met de vakbonden. Als er overeenstemming is over de arbeidsvoorwaarden dan worden deze vastgelegd in een rechtspositieregeling. Voor de ambtenaren werkzaam bij het Rijk geldt het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Op de ambtenaren van de gemeenten is de CAR/UWO van toepassing. Ook is het mogelijk dat de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren in een “cao”  zijn opgenomen, zoals de cao voor de Nederlandse Universiteiten. Dit komt omdat er naast openbare universiteiten ook bijzondere universiteiten zijn, die niet door de overheid zijn opgericht.

Schellart Advocaten heeft nauwe contacten met de werknemersdelegaties die de arbeidvoorwaarden voor ambtenaren afspreekt.

Hebt u vragen over uw eigen rechtpositieregeling, dan kunt u ons bellen op 030 287 75 75 of mailen naar advocaten@schellart.nl

Ontslag of een disciplinaire maatregel

Als een overheidswerkgever een disciplinaire maatregel wil opleggen aan de ambtenaar of als de ambtenaar ontslagen gaat worden, dan gaat dat gepaard met een besluit waartegen de ambtenaar bezwaar kan instellen. Naast het instellen van bezwaar kan de ambtenaar samen met de overheidswerkgever kijken naar de mogelijkheden om de ontstane problemen onderling op te lossen. Als procederen nodig is, dan is de bestuursrechter de bevoegde instantie.

Als u als ambtenaar verwacht dat u ontslagen gaat worden vanwege bijvoorbeeld ernstig plichtsverzuim of een ander disciplinaire maatregel opgelegd krijgt, kunt u contact met ons opnemen. Wij stellen uw rechten veilig door bezwaar te maken, de bezwaartermijn is meestal 6 weken. Daarnaast zullen wij in overleg met u proberen de ontstane situatie met uw werkgever op te lossen. Lukt dat niet dan zullen wij de bezwaarprocedure voortzetten en gaan wij een beroepsprocedure bij de bestuursrechter niet uit de weg.

Als u als werkgever advies wilt over personeelsdossiers dan kunnen wij u daarbij bijstaan.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 030 287 75 75 of via de e-mail advocaten@schellart.nl

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Op dit moment is het zo dat ambtenaren een eigen rechtspositieregeling hebben. Vanaf 1 januari 2020 wordt de aanstelling van de ambtenaar omgezet naar een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat vanaf dat moment het voor de ambtenaren ook het arbeidsrecht van toepassing is. Wilt u over het arbeidsrecht meer weten, klik dan hier.

Heeft u als werknemer vragen over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren of wilt u als werkgever bijstand bij de overgang naar arbeidsrecht, dan kunnen wij u daarbij helpen. U kunt ons bereiken op 030 287 75 75  of advocaten@schellart.nl

Neem direct contact op

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak