Disfunctioneren

U hebt een werknemer die niet goed functioneert en u overweegt hem te ontslaan. Mag en kan dat?
Ja, dat mag en kan, maar niet zomaar!
Volgens de wet moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat u hiertoe over kunt gaan.

Allereerst moet u kunnen aantonen dat er inderdaad sprake is van slecht functioneren. Dit disfunctioneren wordt in de wet omschreven als: “het ongeschikt zijn voor de bedongen arbeid”. Zo kan het zijn dat uw werknemer de hoeveelheid werk niet aan kan, kwalitatief slecht werk levert, onvoldoende meegroeit met de veranderingen in het werk of niet goed (genoeg) met collega’s of klanten overweg kan. Als werkgever moet je dit ook kunnen bewijzen aan de hand van functionerings- of beoordelingsverslagen, of andere documenten zoals brieven, memo’s of e-mails. Een duidelijke functiebeschrijving is in ieder geval belangrijk. Een functiebeschrijving geeft tenslotte specifiek aan wat van de medewerker wordt verwacht; wat de taken en verantwoordelijkheden zijn en welke capaciteiten nodig zijn om de functie goed uit te kunnen oefenen. Ook andere (realistische) vereisten kunnen worden meegenomen: productienormen of targets, opleidingseisen, taakstelling etc.

Daarbij moet het duidelijk zijn dat de werknemer niet onder presteert als gevolg van een ziekte of gebrek.

Ook moet u de werknemer tijdig in kennis hebben gesteld van de kritiek op zijn functioneren. Hij mag dus niet van de een op andere dag overvallen worden met een flinke dosis kritiek of ontslagaanzegging. Daarbij dient u duidelijk te hebben aangegeven wat er niet goed gaat én moet u heel concreet aangeven wat er moet verbeteren.

Bovendien moet u de werknemer ondersteunen en helpen het functioneren te verbeteren en hem hiervoor een redelijke termijn te geven: het zogenoemde verbetertraject. Hierbij kan een in- of externe coach worden ingeschakeld, of de werknemer wordt extra scholing/training aangeboden. Ook tijdens dit traject dient regelmatig een en ander schriftelijk te worden vastgelegd, zowel de vorderingen als de stagnering of verslechtering.

Daarnaast mag het disfunctioneren niet het gevolg zijn van onvoldoende scholing of onvoldoende aandacht van u voor zijn arbeidsomstandigheden én u moet kunnen aantonen dat hij niet binnen de organisatie is te herplaatsen in een andere functie.

Wordt aan deze punten voldaan, dan is de kans redelijk te noemen dat de rechter u in het gelijk stelt en u toestemming krijgt de werknemer te ontslaan wegens disfunctioneren. Wordt niet aan al deze punten voldaan, dan is de kans groot dat de rechter uw werknemer in het gelijk stelt.

Hebt u te maken met een werknemer die niet goed functioneert, of overweegt u al over te gaan tot ontslag van deze werknemer? Of u heeft als werknemer te horen gekregen dat u niet goed functioneert. Wij gaan graag met u in gesprek, neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken en een plan van aanpak op te stellen (advocaten@schellart.nl / 030-2877575).
Neem direct contact op

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak