Juridische bijstand aan de ondernemingsraad

De ondernemingsraad mag meebeslissen over het beleid van de onderneming. De leiding binnen de onderneming dient advies bij de ondernemingsraad vragen over belangrijke besluiten van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard en/of instemming vragen over voorgenomen besluiten betreffende het sociale beleid in de onderneming. Ook heeft een ondernemingsraad een belangrijk recht op informatie.

Het adviestraject en het instemmingstraject

Deze voorgenomen besluiten hebben vaak belangrijke gevolgen voor onder andere de werknemer, maar ook voor het voortbestaan van de onderneming. Schellart Advocaten adviseert ondernemingsraden bij het advies- en/of instemmingstraject, maar ook bij andere juridische vragen.

Juridisch advies in een vroeg stadium van het advies- en/of het instemmingstraject is vaak raadzaam. Het zorgt ervoor dat de Ondernemingsraad haar rechten ten volle benut.

Wij kunnen u onder andere bijstaan bij en adviseren over de volgende onderwerpen:

 • Reorganisaties;
 • Fusie, splitsing;
 • Overgang van onderneming;
 • Sluiting van (een onderdeel van) de onderneming;
 • Arbeidstijden;
 • Collectief ontslag;
 • Wijzigingen van pensioenregelingen;
 • Wijzigingen van arbeidstijden;
 • Wijzigingen in het beloningssysteem en het functiewaarderingssysteem;
 • Het doen van belangrijke investeringen;
 • Het overeenkomst van arbeidsvoorwaarden met de ondernemer.

De Ondernemingskamer

Soms komen de ondernemer en de ondernemingsraad er niet samen uit en ontstaat er een juridisch conflict. In zaken betreffende de adviesaanvraag is de gang naar de Ondernemingskamer dan nog de enige oplossing. Bij zaken betreffende de instemmingsverzoeken staat de weg naar de kantonrechter open. Schellart Advocaten begeleidt de ondernemingsraad dan in deze juridische procedures.

Heeft uw ondernemingsraad advies nodig over hoe om te gaan met het advies- en/of instemmingstraject, of is er sprake van een conflict tussen u en de ondernemer, neem dan contact op met ons voor het maken van een vrijblijvende afspraken.

Wordt uw ondernemingsraad geconfronteerd met een conflict met de ondernemer en komt u er samen niet uit of wilt u tussentijds even over het onderwerp sparren, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Cursussen

In de praktijk merken we dat bij de Ondernemingsraad vaak behoefte is aan meer informatie, om zo beter beslagen ten ijs te komen. Schellart Advocaten verzorgt ook scholing in de vorm van cursussen en lezingen voor ondernemingsraden. Wij kunnen u voorzien van een periodieke update van recente jurisprudentie, wetgeving en literatuur op relevante onderwerpen. Een overzicht van de cursussen die wij aanbieden vindt u hier. Ook maken wij cursussen op maat.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met Schellart Advocaten voor het maken van een afspraak.

Neem direct contact op

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak