Overgang van onderneming

Strikte regels

In het geval van een overgang van onderneming gelden er veel strikte regels. Zo mag een werknemer bijvoorbeeld niet ontslagen worden vanwege de overgang en ook mogen zijn arbeidsvoorwaarden niet als gevolg van de overgang worden aangepast. Het is dus van belang om te weten of er sprake is van een overgang van onderneming en of de overgang in lijn is met alle Nederlandse en Europese regelgeving die van toepassing is op de overgang.   

Van een overgang van onderneming is volgens de wet sprake indien een ‘economische eenheid vanwege een overeenkomst, een fusie of een splitsing overgaat, terwijl zij haar identiteit behoudt’. De beoordeling of er sprake is van een overgang van onderneming is niet altijd eenvoudig. Want wanneer spreken we van een economische eenheid en wat betekent het behoud van identiteit? Alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen.

Arbeidsintensieve of kapitaal intensieve sector

Om te kunnen bepalen wat de identiteit van de onderneming is, dient te worden bepaald of het bedrijf gerekend kan worden tot een arbeidsintensieve sector of een kapitaalintensieve sector.  

In sommige bedrijfssectoren is de vraag of de meerderheid van het personeel wordt overgenomen van doorslaggevende betekenis, dat is het geval als er sprake is van een arbeidsintensieve sector. Een voorbeeld van deze sector is de schoonmaakbranche. In de kapitaalintensieve sector dienen juist vooral materiaal en bedrijfseigendommen overgenomen te worden om te kunnen spreken van een overgang van onderneming. Een voorbeeld van een kapitaalintensieve onderneming is een busmaatschappij.

Indien sprake is van een arbeidsintensieve onderneming en de meerderheid van het personeel wordt overgenomen, dat is er sprake van overgang van onderneming. Als het bedrijf kapitaalintensief is en het personeel wordt niet, maar het materiaal wel overgedragen, dan is er eveneens sprak van overgang van onderneming.

Economische eenheid

De definitie van een economische eenheid is opgenomen in de wet. Het moet gaan om een geheel van georganiseerde middelen, bestemd voor het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijke economische activiteit. Zoals uit deze definitie wel blijkt, zijn er een heleboel elementen die op verschillende wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Een economische eenheid kan een onderneming zijn, maar ook een afdeling binnen een onderneming of een groep ondernemingen. Het gaat er om alle omstandigheden van het geval goed te interpreteren.

Vakbonden en de Ondernemingsraad betrokken

Vaak zijn de vakbonden en de ondernemingsraad betrokken bij het proces omtrent de overgang van de onderneming. Het is dus belangrijk dit in de gaten te houden. De ondernemingsraad heeft adviesrecht in het geval een (onderdeel van de) organisatie wordt overgenomen. Met de vakbonden wordt vaak een sociaal Plan gesloten in verband met de overgang van onderneming.

Contact

Schellart Advocaten kan u adviseren over de arbeidsrechtelijke aspecten van een overgang van onderneming. Neemt u daarvoor vrijblijvend contact met ons op op telefoonnummer 030 2877575. U kunt ook een e-mail sturen naar advocaten@schellart.nl.
Neem direct contact op

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak